Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Risken finns för att EU-pengar även går till fossilindustrin för att köra på som tidigare.

Foto: RLC

GREENPEACE ANALYS

Riskabla stimulanspaket

Fossilindustrin gynnas?

EU och medlemsländerna planerar att investera 40 000 miljarder i stimulanspaket till följd av coronapandemin. Greenpeace varnar för att offentliga stöd riskerar att gå till fossilindustrin och kräver att EU inrättar en bevakning så att de går i linje med Parisavtalet.


Markus Mattisson:  |2020-06-18| De olika stöd som föreslagits av EU-kommissionen och medlemsländerna uppgår till hela 40 000 miljarder kronor vilket utgör mer än en fjärdedel av EU:s BNP och omkring 90 000 kronor per EU-medborgare. Greenpeace har publicerat en analys som visar att stimulanspaket på nationell nivå kan riskera att gynna fossilindustrin genom flera olika typer av skattelättnader och förändringar i regelverk. 

Den 19 juni träffades EU:s regeringschefer i det europeiska rådet för att diskutera stimulanspolitiken till följd av coronapandemin. Greenpeace kräver att EU-ledarna ska slå fast att samtliga stimulansmedel måste vara i linje med Parisavtalet och ska bidra till en rättvis omställning mot ett hållbart EU.

Lås inte in oss i fossilberoendet

– Stefan Löfven måste arbeta för att få mekanismer på plats som ser till att offentliga stöd, inom Sverige såväl som EU, går till den omställning vi behöver, och inte ytterligare låser in oss i fossilberoendet, säger Rolf Lindahl, kampanjledare i Greenpeace Sverige.

Den svenska EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) som leder parlamentets arbete med att ta fram EU:s klimatlag har påpekat att ett pausat klimatarbete som följd av coronakrisen enbart leder till fler kriser framöver. “Vi har inte lyxen att kunna välja mellan kriser. Den globala upphettningen väntar inte på att vi klarar av corona först.”

Långsiktigt fossilberoende 

Greenpeace varnar nu att offentliga stöd riskerar gå till fossilindustrin eller låsa in oss i ett långsiktigt fossilberoende. Flygindustrin är ett av de mest uppmärksammade fallen av detta där stöden inom EU till flyget hittills uppgått till 330 miljarder. Så sent som i måndags meddelade också Sveriges regering att man är beredd att stödja SAS med fem miljarder. 

– Vi har funnit att det ekonomiska stödet som nu delas ut i många fall  blir ett skyddsnät för fossilindustrin och riskerar att låsa in oss i stora växthusgasutsläpp under en lång tid framöver. Oavsett om detta är avsiktligt eller inte så är det oförsvarbart att regeringar använder våra offentliga medel till saker som motverkar en ambitiös och rättvis omställning, säger Georgia Whitaker, kampanjledare som arbetar med EU:s klimatambition och fossilfrihet på Greenpeace.

I analysen föreslår Greenpeace fyra punkter som villkor för stimulanspaketen:

> Hårda klimatkrav på stimulanspaketen

> Exluderande av fossilsektorn vad gäller subventioner och lån från centralbanker

> Inga försvagningar i klimatlagstiftning

> Transparens runt stimulanspaketen

 

Här hittar du Greenpeace analys

Greenpeace analys