Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

I maj i år hade Sjunde AP-fonden investerat 167 miljoner kronor i oljebolaget Saudi Aramco.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE

Välkommen

Riksrevision av AP-fonderna

AP-fonderna förvaltar omkring 2000 miljarder kronor. Även om det i sig är oerhört mycket pengar är deras roll som investerare större än så. De investerings- eller divesteringsbeslut som AP-fonderna fattar och de rutiner och riktlinjer som de etablerar påverkar andra aktörer, från mindre aktörer som enskilda kommuner till finansbranschen i stort, även utanför Sveriges gränser.


Rolf Lindahl: |2020-06-12| Det är ett välkommet besked att Riksrevisionen har beslutat att inleda en granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete.

Givetvis påverkar AP-fonderna även de bolag de investerar, inte minst genom att legitimera deras verksamhet. Omvänt så innebär beslut om avinvestering i bolag eller hela sektorer att de sätter press på dem att agera eller förändra sig.

Svenska folkets fonder

Eftersom AP-fonderna är statliga myndigheter (ja faktiskt är de det) som i förlängningen ägs och styrs av svenska folket så utgår fonderna från svenska normer och värderingar, t.ex. så som de kommer i uttryck genom olika konventioner som Sverige har biträtt.

Andra saker de kan förväntas förhålla sig till är svenska lagar och regler. Till exempel Klimatlagen från 2018. Eller vår grundlag. Enligt paragraf 2, regeringsformen, ska det allmänna ”främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”.

AP-fonderna lyder lagen

Kort och gott behöver AP-fonderna lyda lagen, något som vi inom Greenpeace har påmint dem om. Även viktigare och relevanta riksdagsbeslut bör rimligen vara något som styr fondernas verksamhet. De kan ju inte gärna agera i strid med Sveriges högsta beslutande församling.

Denna vecka har riksdagen beslutat om en ny klimatpolitisk handlingsplan. Enligt beslutet ska klimatet integreras i alla relevanta politikområden. Regeringen är enligt handlingsplanen fast besluten att nå klimatmålen och Sveriges åtaganden enligt Parisavtalet. I handlingsplanen konstaterar regeringen att för att Parisavtalets mål ska kunna nås ”krävs att de globala finansiella flödena styrs om och att investeringar i fossil verksamhet upphör.”

AP-fondernas investeringar i fossila bolag

Som vi har visat flera gånger tidigare har AP-fonderna stora investeringar i fossila bolag, även efter att riksdagen beslutat om nya hållbarhetsregler. Men, den Första AP-fonden, en av de fyra så kallade buffertfonderna, sticker ut på ett positivt sätt då de har beslutat att helt sluta med investeringar i fossila bolag, de bolag som förstör klimatet allra värst.

”Soffliggarfonden”

Annat är det till exempel med Sjunde AP-fonden. ”Soffliggarfonden” som den också kallas, dvs den fond som förvaltar premiepensionen för de svenskar som inte själva gör ett annat aktivt val. Vi har granskat Sjunde AP-fondens investeringar och vi kan konstatera att de har omkring 20 miljarder kronor i nära hälften av världens 200 största olje-, gas- och koljättar, sett till andelen fossila reserver de förfogar över. Något som har varit en riktigt dålig affär, inte bara för klimatet.

Häpnadsväckande investering i saudiska Aramco

Trots att Sjunde AP-fonden har en förhållandevis hög svansföring i klimatfrågor, där man tex har sålt av bolag som lobbar emot hårdare klimatpolicy, så valde fonden – häpnadsväckande nog – att i höstas investera i världen värsta fossiljätte – det saudiska bolaget Saudi Aramco. När bolaget genomförde en spektakulär börsintroduktion i höstas valde Sjunde AP-fonden att investera i just detta bolag, det bolag som släpper ut mest koldioxid och ensamt står för 4,38% av världens utsläpp sedan 1965. I maj i år hade fonden 167 miljoner kronor i Saudi Aramco. Det är svårt att se hur dess investeringar bidrar till att främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Rolf Lindahl, ansvarig för klimat- och energirelaterade frågor.

PS! Dhjälpa till att påverka AP-fonderna med att sluta investera i det som förstör vår planet!

riksrevisionen