Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Reklamen för bilar och flyg orsakar upp till tolv gånger mer koldioxidutsläpp än hela Sverige.

Foto: H.

Greenpeace

Reklamen för bilar och flyg

Ny rapport: Den globala reklamen för bilar och flyg orsakade under 2019 extra utsläpp av mellan 202 och 606 miljoner ton koldioxid, fyra till tolv gånger mer än Sveriges utsläpp samma år.

Ludvig Tillman: |2022-02-23| Det visar rapporten “Advertising climate chaos: how adverts for cars and flights are fuelling the climate emergency” som bygger på ny forskning från Greenpeace Norden och New Weather Institute. Annonser för bilar och flygresor i Europa kan ha orsakat mer än dubbelt så mycket växthusgasutsläpp som Sverige.

I rapporten som publiceras idag beräknas för första gången hur mycket extra utsläpp som reklamen för bilar och flygresor globalt och inom EU orsakar. Rapporten estimerar dessa utsläpp med hjälp av liknande modeller som branschen använder för att visa effekten av reklaminvesteringarna, så kallad Return-On-Advertising-Spend (ROAS). Beräkningarna i rapporten baseras på data för 2019 som är det senaste normalåret för dessa sektorer innan pandemin.

Reklam för fossila bränslen eldar på den globala uppvärmningen

– Reklam för fossila bränslen, bilar och flygresor eldar på den globala uppvärmningen och står i vägen för svenska och internationella klimatmål. Vi slutade att marknadsföra tobak för att rädda liv, och nu är det dags att göra detsamma för den reklam som sabbar planetens klimat, säger Anna Jonsson, på New Weather Sverige. Rapporten kommer strax innan FN:s klimatpanel IPCC släpper sin senaste rapport om de ökade riskerna och effekterna från klimatkrisen på ekosystem och människor världen över.

– Rapporten utgår från de modeller som vanligtvis används för att visa hur väl reklam fungerar. Men här pekar modellerna istället på baksidan av det myntet och hur marknadsföringen av koldioxidintensiva varor och tjänster ökar försäljningen och leder till stora mängder extra koldioxidutsläpp som annars antagligen inte skulle skett. Reklamen för de fossilintensiva produkterna kväver också alternativen. Ett fossilreklamförbud skulle göra stor nytta för att minska överkonsumtionen av de klimatskadligaste produkterna och är ett logiskt steg i klimatomställning, säger Gustav Martner, ansvarig för marknadsrättsfrågor på Greenpeace.

Huvudsakliga slutsatser

Rapporten uppskattar att de globala utsläppen under 2019 som var en följd av bilreklam kan motsvara så mycket som 191–572 miljoner ton koldioxid. Den högre siffran är mer än tio gånger så mycket som Sveriges officiella utsläpp under 2019 och drygt 50 gånger mer än utsläppen från hela den svenska vägtrafiken.

De extra växthusgasutsläpp som orsakades av flygreklam under 2019 var upp till 34 miljoner ton koldioxid, vilket är mer än tre gånger så mycket som den svenska vägtrafiken orsakade samma år. För annonser gällande flygresor i EU beräknas de extra utsläppen vara upp till nio miljoner ton koldioxid. Detta kan likställas med alla utsläpp från svenskarnas nationella och internationella flygresor.

Greenpeace Norden och New Weather Institute uppmanar flyg- och bilföretag att upphöra med reklam för fossildrivna bilar och flygresor. Organisationerna stödjer också tillsammans med mer än 30 organisationer i Europa en kampanj som syftar till att förbjuda fossil reklam och sponsring i EU, likt det väletablerade förbud som finns gällande tobaksreklam och sponsring.

Majoritet mot reklam för fossila bränslen, bilar och flygresor

En Sifoundersökning på uppdrag av Greenpeace visade nyligen att en majoritet av Svenskarna vill se förbud mot reklam som gynnar fossila bränslen, bilar och flygresor. Nyligen har 450 forskare inom klimat krävt ett stopp för reklam och marknadsföring från företag som får mer än hälften av sin omsättning från tillverkning och försäljning av fossila bränslen

Läs rapporten “Advertising climate chaos: how adverts for cars and flights are fuelling the climate emergency”.

Advertising climate chaos

fossil reklam och sponsring i EU