Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Regeringen låter industrin bygga osäkert slutförvar för kärnavfall

Foto: FinePix1

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Regeringen och slutförvar

för kärnavfall

Regeringens ja till slutförvaret i Forsmark för det extremt farliga kärnavfallet är både beklagligt och oansvarigt. Det anser Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

Petra Holgersson: |2022-01-27Regeringen har fattat sitt beslut utan att kärnkraftsindustrin kunnat visat att de kopparkapslar som ska garantera säkerheten under minst 100 000 år fungerar.

– Regeringen har idag fattat ett historiskt beslut och jag är rädd att de gjort ett historiskt misstag. Det är direkt oansvarigt av regeringen att säga ja till anläggningen för det extremt farliga kärnavfallet. Metoden att slutförvara avfallet med kopparkapslar har fått omfattande forskarkritik. Avfallet kan orsaka betydande miljöskador längs Upplandskusten – kanske redan efter några hundra år, säger Johanna Sandahl ordförande i Naturskyddsföreningen.

Koppar fungerar inte som kapselmaterial

Regeringen har valt att säga ja till förvaret av kärnavfallet, trots att det under regeringsprövningen har framkommit ytterligare kunskap om att koppar inte fungerar som kapselmaterial. Kopparkapslarna ska garantera säkerhet för människa och miljö i över 100 000 år. Oberoende forskare vid KTH som är experter på korrosion har vid upprepade tillfällen varnat för att det finns en risk att kapslarna havererar – redan efter några hundra år.

Om kapslarna havererar och det extremt farliga kärnavfallet läcker ut kontaminerar det grundvattnet och hela ekosystemet. Även havsmiljön blir påverkad. Om det sker måste ett stort område spärras av som en zon med tillträdesförbud under mycket lång tid och ingen får äta eller dricka någonting från området.

Mark- och miljödomstolen kräver kopparkapslarnas säkerhet

Regeringen anser att det räcker att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömt att slutförvaret kan bli tillräckligt säkert även om kopparkapslarna inte fungerar som de ska, tack vare de övriga barriärerna av berg och bentonitlera. Regeringen har därmed bortsett från att mark- och miljödomstolen tydligt tog avstånd från det synsättet. Domstolen ansåg att regeringen måste säkerställa att kopparkapslarna verkligen kan hålla.

Både Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga stöd i kärnavfallsfrågor, och KTH-forskarna anser att det krävs mer forskning i slutförvarsmiljö för att garantera att kapslarna håller som tänkt.

Starka vetenskapliga varningssignaler

Naturskyddsföreningen och MKG anser att regeringen genom beslutet både åsidosatt de starka vetenskapliga varningssignalerna och behovet av mer kopparforskning. Eftersom vetenskapen fortsätter att arbeta oberoende av politiska beslut menar föreningarna att det är troligt att projektet ändå kommer att stoppas i framtiden. Risken för att pengarna som behövs för att bygga ett slutförvar förslösas på fel teknik är överhängande.

– Regeringen har beslutat att godkänna ett slutförvar som inte kommer att fungera, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG. Därmed riskerar pengar att slösas bort i byggandet av ett förvar som sedan måste kasseras.

Johan Swahn, kanslichef Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, telefon 070-4673731

www.snf.se