Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Det så kallade BBNJ-mötet kommer under två veckors tid hålla särskilt fokus på havet.

Foto: FinePix 1

GREENPEACE

Världens regeringar om

planetens framtid

Med krig i Europa och en särskilt tung IPCC-rapport som kommit ut så känns det övermäktigt. Men klimatet kan inte vänta. Faktum är att nu på måndag så börjar världens regeringar att förhandla om framtiden för hälften av planeten.

Sandra Lamborn: |2022-03-04|  Halva planetens yta – det är vad som står på spel under de två veckor långa FN-förhandlingarna för ett globalt havsavtal som på måndag inleds i New York. Havet utanför nationell jurisdiktion – det vatten som ligger bortom enskilda staters juridiska gränser – tillhör på samma gång alla och ingen. Att skydda detta gemensamma arv ligger därför i allas intresse – nuvarande såväl som framtida generationers. Men tiden är på väg att rinna ut.

Forskningen är tydlig: Det enda sättet att säkerställa havens balans är att införa ett starkt skydd av minst 30 procent av världshaven senast år 2030. Det är en fråga som engagerar människor över hela världen. Globalt har fem miljoner skrivit under Greenpeaces insamling för ett starkt havsavtal, varav 64 000 personer bara i Sverige. I februari lämnade vi över dessa till representanter för Utrikesdepartementet och passade även på att förmedla vikten av att FN-mötet resulterar i ett starkt globalt havsavtal.

30 procent av haven behöver skyddas

Sverige har anslutit sig till att 30 procent av haven behöver skyddas till 2030. År 2020 stod Greenpeaces volontärer varje onsdagsmorgon under 8 månaders tid utanför Utrikesdepartementet för att informera utrikesminister Ann Linde om vikten av att Sverige håller en stark och tydlig position i förhandlingarna, bland annat genom att driva Global Oceans Alliance mål om att skydda 30 procent av haven till år 2030. Under slutskedet av vår uppvaktningsperiod tillkännagav Ann Linde att Sverige ansluter sig till målet. Det var naturligtvis ett mycket glädjande besked, men ett tillräckligt skydd av havet kräver mer än så.

Havet är livets vagga. Det inte bara livnär en stor del av jordens befolkning, utan skapar också hälften av det syre vi andas och spelar en livsviktig roll i det globala klimatsystemet. Världshavet tar upp en fjärdedel av våra koldioxidutsläpp och har redan fångat 90 procent av den temperaturökning som de mänskliga koldioxidutsläppen har skapat, men med allt allvarligare konsekvenser för livet i havet som följd.

Låt det blir mer än bara vackra ord

Nu när FN-förhandlingarna upptas igen efter två år av pandemi behöver vi veta med säkerhet att Sverige aktivt driver FN-förhandlingarna i rätt riktning. Låt oss gemensamt se till att det blir mer än vackra ord på ett papper. Vi på Greenpeace ser att världens ledare behöver besluta om att inrätta ett nytt FN-organ som fungerar som ett “Parisavtal för havet”: ett organ med mandat att etablera och upprätthålla havsreservat på internationellt vatten.

Det så kallade BBNJ-mötet inleds nu på måndag och vi kommer under dessa två veckors tid hålla särskilt fokus på havet. Hoppas att du är med oss både här, i sociala medier och kanske ses vi till och med på stan? Låt oss nu få till detta avtal som kan rädda vår blå planet ߒ?

Sandra Lamborn, kampanjledare hav, jordbruk och livsmedel på Greenpeace.

FN-förhandlingarna:

BBNJ-MÖTET

Forskningen är tydlig