IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vid fredsseminariet på Riksdagshuset deltog från vänster, moderator Ulrika Knutsson, Désirée Pethrus (KD), Bodil Ceballos (MP), Lena Sommestad (S) och Anita Brodén (FP) på denna bild.

Foto: RLC

Fredsagenda 2014: NY RAPPORT

Prislappar för fred

Fred är billigt – krig är dyrt

År 1814 invaderade Sverige Norge med 45 500 man, men så småningom inleddes i stället förhandlingar som resulterade i att konvention och stilleståndsfördrag slöts mellan Sverige och Norge den 14 augusti 1814. Det markerade slutet på Napoleonkrigen i vår del av Europa. Händelsen var ingen ”seger” utan snarare en kompromiss – men 2014 har 200 år gått utan att Sverige deltagit i väpnade konflikter i vårt närområde. 


  Björn Cedersjö: |2014-02-20| År 2014 har 200 år gått utan att Sverige haft väpnade konflikter i närområdet. Fredsåret 2014 erbjuder ett öppet fönster för den aktiva demokratiska dialog om vår freds- och säkerhetspolitik som efterlysts i decennier.

Våren 2012 bildades därför nätverket Partnerskap 2014 av ett femtontal organisationer med syftet att bidra till en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till civilt arbete med förebyggande av våld och väpnad konflikt samt fredsbyggande som huvudkomponenter i en aktiv svensk freds- och säkerhetspolitik.

Hösten 2012 fick en expertgrupp i uppdrag att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning. I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten Fred, säkerhet, försvar. Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik.

Förskjutningen gäller:

Säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande

Ekonomi: ökade anslag till civila fredsinsatser

Demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett diskuterat allmänintresse.

författarna till boken

Huvudförfattare är Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik 

NY RAPPORT: I Prislappar för fred och säkerhet illustrerar Lars Ingelstam och Anders Mellbourn hur måttliga tillskott i statsbudgeten, en respektive två miljarder kronor, skulle kunna förstärka insatserna för en alternativ politik: några steg mot förverkligandet av en säkrare och fredligare värld. KLICKA OCH LÄS BOKEN!

och social förändring, tidigare chef för Sekretariatet för framtidsstudier och Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm. Rapportens tredje del, Alternativen, innehåller en genomgång och sammanställning av olika former av civilt förebyggande och fredsbyggande, genomförda av statliga myndigheter, mellanstatliga organ, samt av svenska och internationella CSO.

VARFÖR 2014?

2014 är också året då

• det är riksdagsval 14 september

• ett europaparlamentsval äger rum 25 maj

• Försvarsberedningen lägger sitt betänkande (beslut fattas 2015)

En huvudtanke bakom Fredsagenda 2014 är att rapporten (se ovan) ska ge insikter, inspiration och redskap – både till partnerskapets medlemmar och till många andra – att ta initiativ till egna aktiviteter.

FREDSÅRET 2014

Erbjuder ett öppet fönster för den aktiva demokratiska dialog om vår freds- och säkerhetspolitik som efterlysts i decennier.

PARTNERSKAP 2014

Som en direkt uppföljning av en arbetskonferens våren 2012 bildades Partnerskap 2014. Ett femtontal organisationer har deltagit aktivt i processen. Partnerskap 2014 avslutade det formella projektsamarbetet i slutet av november 2013 och en ny fas har därmed inletts.

Sveriges kristna råd, SKR – en gemensam resurs för 25 medlemskyrkor – har på uppdrag av Partnerskap 2014 ett huvudansvar för att bland annat lansera rapporterna i februari och undersöka möjligheterna till ett gemensamt större evenemang märkesdagen 14 augusti eller i anslutning till den dagen.

FREDSAGENDA 2014

Namnet på det fortsatta arbetet med opinionsbildning, folkbildning och politisk påverkan för en tyngdpunktsförskjutning mot en aktiv freds- och säkerhetspolitik under 2014. 

Syftet med hemsidan www.fredsagenda2014.se är att den ska vara en resurs för alla – organisationer, myndigheter, medier, politiker, skolor, grupper och enskilda – som vill medverka i det arbetet. Det kan gälla tips om kommande möten, kurser, seminarier, etc. för kalendern och t ex. information om viktiga artiklar och politiska ställningstaganden, om små och stora initiativ som i sin tur kan inspirera andra. 

Se exempel på initiativ här:

www.fredsagenda2014.se

SEMINARIUM I Riksdagshuset 

På gränsen till fredsutbrott…

Sveriges kristna råd, Kristdemokraterna och Miljöpartiet inbjöd till seminarium på Riksdagshuset

Värdar: Désirée Pethrus och Bodil Ceballos

KG Hammar, Ärkebiskop em. Professor.

Lars Ingelstam, Professor em. Författare.

Anders Mellbourn

Bodil Ceballos (MP)

Lena Sommestad (S) 

Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen.

Anita Brodén, (FP)

Désirée Pethrus (KD)

Ulrika Knutson, moderator, författare och journalist.

Margareta Ingelstam, Kristna fredsrörelsen

Ida Hennerdal, Equmenia

Therese Jönsson, Folke Bernadotteakademin

Gertrud Åström, Sveriges Kvinnolobby

Björn Cedersjö, Direktor, Sveriges kristna råd (SKR)