Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vill du vara med och kämpa tillsammans med Greenpeace för att avslöja och sätta stopp för Preems försök att framställa sin fossila verksamhet som klimatvänlig!

 

GREENPEACE

Preems reklamkampanj

1 miljon ton koldioxidutsläpp

Preems grönmålade budskap rimmar särskilt illa med tanke på den planerade expansionen av oljeraffinaderiet i Lysekil. Ett projekt som skulle öka koldioxidutsläppen med 1 miljon ton, göra raffinaderiet till Sveriges enskilt största utsläppskälla och påverka våra möjligheter att leva upp till internationella klimatlöften.


Isadora Wronski: |2020-06-04| Har du också reagerat på oljebolaget Preems reklamkampanj med bilder på gröna skogar, folkkära kändisar och prat om miljö- och klimatfördelar?

Preem’s grönmålade budskap rimmar särskilt illa med tanke på den planerade expansionen av oljeraffinaderiet i Lysekil. Ett projekt som skulle öka koldioxidutsläppen med 1 miljon ton, göra raffinaderiet till Sveriges enskilt största utsläppskälla och påverka våra möjligheter att leva upp till internationella klimatåtaganden.

Vi har tittat närmare på det här och igår presenterade vi en granskning utförd av Greenpeace där det tydligt framgår att Preem spenderat miljontals kronor på en omfattande och systematiskt vilseledande påverkanskampanj, med syftet att framställa sin verksamhet som ett hållbart alternativ för klimatet. Med andra ord: greenwashing.

Preem anmäld till Reklamombudsmannen

Därför har vi lämnat in en anmälan om Preems reklamkampanj till Reklamombudsmannen och Konsumentverket, med direkt uppmaning till Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell att stoppa Preems greenwashing, som tydligt bryter mot flera delar av Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation. Om Konsumentverket, som är en svensk myndighet, startar ett tillsynsärende kan Preems greenwashing gå ända till marknadsdomstolen. Där Preem kan bötfällas, få förbud att fortsätta med sin greenwashing och domen kan även bli vägledande för andra företags reklamkampanjer.

Nyheten om vår granskning har redan plockats upp av flera medier och SVT gjorde även ett inslag om vår granskning: Greenpeace anmäler Preem till KO

Nu behöver vi din hjälp

Gör din röst hörd med oss och skriv under vår anmälan till Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell! Tillsammans kan vi uppmärksamma att Preems oetiska greenwashing inte är okej, och kräva att konsumentverket agerar. Det är dags att de stoppar Preems systematiska överträdelser av våra marknadsföringslagar.

På “preemwashing.se” kan du ta del av den fullständiga granskningen, med detaljerade exempel på hur Preems olika reklamannonser bryter mot marknadsföringslagen, vilseleder och ger ett missvisande intryck av att Preems verksamhet är hållbar och bra för klimatet. På sajten finns även en redogörelse för den etablerade metod som använts för att identifiera Preems greenwashing, samt den anmälan vi skickat till Konsumentverket och konsumentombudsmannen Cecilia Tisell.

Vi hoppas att du vill vara med och kämpa tillsammans med oss för att avslöja och sätta stopp för Preems försök att framställa sin fossila verksamhet som klimatvänlig.

Greenpeace tar varken emot bidrag från stater eller företag. Allt vi gör, är tack vare människor som dig.

Du kan stötta oss:

greenpeace

 

GREENPEACE

Ett projekt som skulle öka koldioxidutsläppen med 1 miljon ton:

expansionen av oljeraffinaderiet i Lysekil.

Preem spenderat miljontals kronor på en omfattande och systematiskt vilseledande påverkanskampanj:

en granskning utförd av Greenpeace

Syftet att framställa sin verksamhet som ett hållbart alternativ för klimatet. Med andra ord:

greenwashing

Anmälan om Preems reklamkampanj till Reklamombudsmannen och Konsumentverket som bryter mot:

Internationella Handelskammarens (ICC:s)