IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Plockepinn inför ett politiskt landskap som kan komma att bli helt oigenkännligt.

Foto: RLC

LEDARE

Politiskt plockepinn

Ett kvarnhjul om halsen

Centerpartiet ser ut att rämna, likaså Kristdemokraterna. Folkpartiet, med många radikala socialliberaler, håller ställningarna. Frågan är vad som händer vid nästa års riksdagsval. Kommer Sverige att byta skepnad, lämna den position som alla i världen hyllar oss för, nämligen att vara det välmående, tillitsfulla och öppna samhälle som verkar trotsa alla ekonomiska och sociala grundlagar samt kreerar den ena internationella bestsellerförfattaren efter den andra. 


 Ulf Svensson: |2013-02-17Nyligen gav LO ut en redogörelse för löneutvecklingen för den så kallade eliten. Man konstaterar lätt att denna elit drar ifrån även om den ekonomiska eliten spelar i en egen division. Problemet är när politiker, byråkrater och andra grupper inom makteliten gör sina egna spelregler; vem i samhället har avtal som göra att man efter några års slit kan lägga av efter 40 – 45 årsåldern – vi vet alla svaren. Problemet är att när vissa grupper, eller vissa individer, når vissa positioner så svänger också lojaliteter vilket gör att man solidariserar sig på ett annorlunda sätt än från den position man startade ifrån.

I denna genre finns också frågan om löneandelens storlek av vad vi totalt producerar för värden i samhället. Här är begreppet produktivitet centralt, det vill säga vad vi i dag i genomsnitt producerar per person av produkter och tjänster. Produktiviteten har ökat kraftigt under senare decennier tack vare teknikutvecklingen, effektivare organisering, ökat arbetstempo samt att den insatta energin ökat inom produktionsprocessen. Vinsterna har i paritet med detta ökat kraftigt inom industrin medan lönerna successivt tappat mark visavi avkastningen. Kort sagt: kapitalägarnas andel av det totala produktionsöverskottet har ökat kraftigt på löntagarnas bekostnad. Är detta ett problem?

Tilliten och solidariteten

Det finns någon typ av koppling mellan begreppen elit och tillit. Eliter kan mycket väl erhålla tillit, erkänsla och lojalitet från övriga samhällsmedborgare. Men det finns gränser. När till exempel samma LO som gör rapporter typ ”Maktelitens inkomster” konfronteras med vad deras representant i styrelsen för stiftelsen Anna Johansson-Visborgs Minne vill göra med de små stugorna som finns på en udde i Nacka, blir det ”inga kommentarer”. Anna, som var med och grundade en av Sveriges första fackföreningar för kvinnor, insåg tidigt att trots arbetarnas rätt till semester så innebar inte det automatiskt att man kunde ta semester och njuta av den svenska sommaren. I dag finns därför ett 80-tal små stugor som enbart kan hyras av kvinnor med låg inkomst men där nu ett stort antal är rivningshotade.

Denna stiftelse har tidigare valsat runt i media. Det visade sig nämligen att flera manliga facktoppar hyrt de mest attraktiva stugorna för egen del. Tyvärr finns många liknande fall av liknande beteende bland fackföreningsaktiva och politiker som tillskansat sig förmåner som man varken haft rätt till eller haft behov av eftersom man haft mycket bra betalt. Nu verkar dessutom en ny skandal på att rullas upp – Reumatikerförbundet.

Vi har i tidigare artiklar även pekat på liknande förhållanden inom kyrkans värld. Att just arbetarrörelsen, kyrkan och centrala organisationer för människors välfärd utnyttjar sin ställning är självfallet extra allvarligt när det kommer till solidariteten i ett samhälle. Det finns faktiskt gränser i vår gränslösa värld. När dessutom kapitalägarnas andel av produktionsresultaten har ökat kraftigt, vilket gjort att en liten procent av befolkningen äger en mycket stor del av kapitalet, utmanas till slut även tillit och solidaritet på samhällsnivå.

Människans utsatthet

I DN den 20 januari skrev Nike Markelius en artikel som kan få stor betydelse för nästa val. Nike, som är trummis med mera, beskriver hur en människas utsatthet kan te sig i en värld med jobbcoacher, Fas 3, arbetslöshet, att bli utförsäkrad, må dåligt och så vidare. Eftersom hon är artist, musiker, kompositör, trumslagare, konstnär och kreatör har hon en grundläggande kompetens att uttrycka sig vilket hon gjort mycket väl. 

En sak som jag särskilt tänker på när jag läser hennes text, respektive den text hon skriver om reaktionerna på hennes ursprungstext, är ett avsnitt kring meriter. Det enda som kan stå med i en meritförteckning är det som skett de senaste tre åren men också att man måste ha en utbildning om en merit ska vara gällande. Att hon har 34 års erfarenhet av kreativt arbete sopas således bort i ett penndrag. Och arbetsgivare eller uppdragsgivare kan på detta sätt inte få reda på vilka möjligheter just denna person skulle kunna tillföra en verksamhet, ett företag eller ett projekt. Hon avslutar sin artikel med att tala om att vi nu ser en ny, större och tystare underklass håller på att växa fram.        

Gränslöshetens nya gränser

I vår nya gränslösa värld blir livet för många både bättre och sämre. Ser vi till statistiken kan vi konstatera att fler lever i fred än tidigare och att stora grupper i nationer som Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika med flera länder utanför Europa ökar sitt välstånd. Parallellt med denna utveckling uppstår emellertid en ökad klyfta mellan de som har och de som inte har. När dessa klyftor ökar, såväl i utvecklade ekonomier som i underutvecklade, ökar också spänningarna i samhället. 

Nya politiska rörelser har till exempel växt fram som en följd av att en allt större skara hamnat på livets skuggsida. Trots starka demokratiska rörelser och traditioner ser vi nu en ökad protest även i vårt eget land. Min slutsats är att vi som har kraften att göra skillnad också gör det, vilket bland annat innebär att vi kämpar för att vi monterar ner alla system som drar undan mattan för människor som hamnat i andlig eller fysisk nöd. 

Vi bör därför handskas varsamt med det politiska system vi har, så det inte blir till ett kvarnhjul om halsen för en demokratisk och solidarisk utveckling.