Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen.

 Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

På plats vid FN:s havskonferens

Naturskyddsföreningen att mer görs för att uppnå de globala havsmiljö- målen, inte minst målet om ett hållbart fiske. Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen.

Anna Havula: |2022-06-23| Det kräver Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till regeringen, som undertecknats av över 15 000 privatpersoner. Inför FN:s havskonferens i Lissabon 27 juni – 1 juli, som Naturskyddsföreningen närvarar på, kräver föreningen att mer görs för att uppnå de globala havsmiljömålen, inte minst målet om ett hållbart fiske. Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen. Det kräver Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till regeringen, som undertecknats av över 15 000 privatpersoner.

För fem år sedan stod Sverige, tillsammans med Fiji, värd för FN:s första globala havskonferens. Initiativet bidrog till att lyfta upp haven på den politiska agendan och resulterade i över 1000 frivilliga åtaganden. Trots detta har inget av delmålen under det globala hållbarhetsmålet 14 för hav och marina resurser, som sattes till 2020, uppnåtts. Tvärtom går utvecklingen åt fel håll. Nu ska frågorna diskuteras igen när världens länder möts på FN:s andra havskonferens i Lissabon den 27 juni – 1 juli.

Världens fiskbestånd är överfiskade 

– Klimatförändringarnas effekter på haven är värre än tidigare befarat. En stor del av världens fiskbestånd är överfiskade och allt fler bestånd är nära kollaps. Ekosystem och arter försvinner i en alarmerande takt. Om vi inte lyckas vända utvecklingen är risken stor att hela ekosystem förstörs, att ännu fler arter försvinner och att fattigdom, hunger och orättvisa i världen ökar, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Nu förväntar sig Naturskyddsföreningen att den svenska regeringen tar ansvar och vidtar de kraftfulla åtgärder som krävs för att påskynda arbetet för hållbara hav och marina resurser, inte minst i fiskefrågan. I ett öppet brev som undertecknats av över 15 000 privatpersoner, kräver föreningen att regeringen verkar för följande:

Skonsamt småskaligt fiske ges prioriterat

» En omställning av fisket där ett selektivt och skonsamt småskaligt fiske ges prioriterat företräde till kustnära fiskeområden och fiskeresurser. Regeringen bör driva på för en utökad exklusiv zon avsatt för ett hållbar småskaligt fiske inom EU och globalt.

» En permanent utflyttning av den svenska trålgränsen till 12 nautiska mil längs hela Sveriges kust, samt att den nationella kvottilldelningen bidrar till en omställning till ett selektivt och skonsamt fiske.

» Ett långsiktigt finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingen av ett hållbart småskaligt fiske, rättvis och jämställd tillgång till marknader, och samförvaltning av kustområden och fiskeresurser i svenska biståndsländer.

Sara Fröcklin, sakkunnig hav och fiske, deltar på havskonferensen

– Vi förväntar oss att havskonferensen leder till konkreta åtgärder och uppvisar en genuin politisk vilja att skala upp insatser och bidra till lösningar för att vända utvecklingen. Förutom åtgärder inom fisket måste storskalig exploatering av kust- och havsmiljön begränsas, större havsområden skyddas, och såväl nyttjande som förvaltning av hav och kust respektera mänskliga rättigheter, främja rättvisa och jämställdhet. Civilsamhället måste garanteras delaktighet i såväl beslut som genomförande, säger Sara Fröcklin, sakkunnig hav och fiske på Naturskyddsföreningen.

www.snf.se