Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Miljöförstöring och klimatförändringar påverkar människors säkerhet på olika sätt.

Foto: RLC

SIPRI / STOCKHOLM FORUM 2022  

Peace on Development

Münchenbryggeriet Stockholm

SIPRI är stolta över att vara värd för 2022 Stockholm Forum on Peace and Development på temat "From a Human Security Crisis Towards an Environment of Peace".

Alexandra Manolache / Stephanie Blenckner: |2022-03-15| Den senaste tidens översvämningar, skogsbränder och torka – och deras samband med mänskligt inducerad global uppvärmning som registrerats av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – tyder på att mänsklig säkerhet inte längre kan garanteras genom att justera marginalerna för befintliga lösningar. Miljöförstöring och klimatförändringar påverkar människors säkerhet på olika sätt. Utmaningen är dubbel. För det första kan plötsliga extrema väderhändelser generera eller förstärka lokala klagomål. För det andra kräver de massiva förändringar som krävs för att skydda biosfären en global övergång till en hållbar och rättvis världsekonomi med gröna riktlinjer, institutioner och processer av offentliga och privata aktörer.

Miljöstress och mänsklig säkerhet

2022 Stockholm Forum kommer att utforska lösningar och sätt att möta denna dubbla utmaning. Från gräsrotsnivå och företagsåtgärder till globala politiska beslut, olika intressenter och deltagare kommer att utforska politiska tillvägagångssätt för att hantera skärningspunkten mellan miljöstress, mänsklig säkerhet och socio-interkulturella interaktioner. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt den könsrelaterade karaktären hos mänskliga säkerhetsrisker och ursprungssamhällen i sammanhang som påverkas av klimatförändringar och hur man kan skräddarsy svaren därefter.

Hur man möjliggör en miljö av fred

Mot bakgrund av 50-årsjubileet av FN:s konferens om den mänskliga miljön och halvvägs i 2030 års agenda för hållbar utveckling, kommer Stockholmsforumet att ta upp hur man möjliggör en miljö av fred: vad som behöver förändras inom ekonomin, institutioner, regeringar, organisationer, företag och samhällen för att upprätthålla den naturliga miljön, biologisk mångfald, mänskliga framsteg och fred enligt målen i Agenda 2030?

Forumsessionerna kommer att bana väg för diskussioner vid Stockholm +50-konferensen, som arrangeras av Sverige den 1–3 juni.

Under var och en av dagarna i Stockholm Forum 2022 kommer formatet att kombinera öppna politiska debatter på hög nivå med sessioner endast för inbjudningar, rundabordssamtal, workshops, debatter, brasschatt och spotlight-presentationer. Forumet kommer att arbeta med partners för att främja ett öppet utbyte med det bredare fredsbyggande samhället genom personliga sessioner och onlinesessioner.

Stockholm Forum arrangeras av SIPRI och Utrikesdepartementet

SIPRI producerade en kortfilm på det virtuella Stockholm Forum on Peace and Development 2021 om "Främja fred i en ålder av sammansatta risker". Bläddra igenom innehållet i Stockholmsforum  2021 och se diskussionerna  här.

Registreringen öppnar i april 2022. Information om registreringsprocessen kommer att göras tillgänglig på denna sida. Forumet 2022 kommer att hållas i ett hybridformat.

Ladda ner rapporten från 2021 (PDF): 

2021 Stockholm Forum on Peace and Development