IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Cecilia Melder, Teol. Dr. i religionspsykologi med inriktning på existentiell folkhälsa, disputerad vid Uppsala universitet.

Foto: Paul Lindberg

AKTUELL FORSKNING

Pastorn som andligvårdare

Aktiv livshjälp i vår tid

I sin nya bok om andligvård beskriver författaren Cecilia Melder systematiseringen av forskning, teori och beprövad erfarenhet i sambanden med människors behov. Aktiv livshjälp i vår tid måste bygga på aktuell forskning och beprövad erfarenhet, enligt författaren.


Paul Lindberg: |2019-03-27|  När jag fick läsa manuset till denna forskningsrapport förknippade jag ämnet med verklighetsbehoven som alltid funnits i människans historia. Jag tänkte att människor ställt upp för de behövande, men inte alltid i den omfattning som varit behövlig. Det handlar om den enskilde människans behov tillsammans med de kollektiva massbehoven, som exempelvis inför den inledda globala uppvärmningen, vilket drabbar den enskilde unga människans framtid. Associationen gäller både allomfattande och enskilt. Min tanke blev då att så många som möjligt måste ge stöd och att med aktuell forskning bidra med eftertryckligare insatser. Och det ser jag som en möjlighet med det bidrag som Cecilia tagit fram. Det är en nödvändig och humanitär kvalitetsutveckling. Kyrkan är en av de lämpliga organisationer för aktiv andligvård inför den globala klimatkrisen.

Cecilia skriver i boken "Vi lever i en tid med många bilder och teorier som styr vad och hur vi ska tolka livet. Att förstå sitt liv utifrån ett större sammanhang, där nu och då, heligt och profant, sorg och glädje innefattas i en gudomlig tillvaro." Det har ersatts med att personlig tro som idag inte sällan associeras till ”tro på sig själv” och ”tro på att man själv ska lyckas”. Och Cecilia skriver att "detta påverkar en central dimension av att vara människa: den andliga, existentiella dimensionen med dess föreställningar om livets mål, mening, hopp och hopplöshet, livet och döden, gudomlig existens och kroppsliga begränsningar." "Medan min mormor levde i en tillvaro där dessa värden var givna, lever vi i dag i en tillvaro där dessa värden ständigt måste erövras."

När jag läser Cecilias forskning är min association att den enskilde befinner sig i en massiv världsomfattning, i samma gemenskap och med samma behov. Det gäller exempelvis oron, men också att se möjligheter inför en accelererande klimatuppvärmning. Ett sådant hot är jämförbart med de stora världskrigen men kan vara svåra att klassificera. Allt detta elände har det gemensamt att det är människans skapelser på den här planeten. 

Ungdomar i hela världen gick ut i skolstrejk i protest mot den globala uppvärmningen. De visste vad som gällde – det var deras framtid som hotades. Att de kunde ge ett gemensamt uttryck är ett tecken av själavårdens betydelse, enligt min mening. Framöver kommer denna själavård antagligen att visa tecken på stora behov för en större mängd människor.

Det finns mycket förhoppningsfullt i Cecilias forskningsrapport. 

 

 

 

 

 

RLC