IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Det pågår krigshandlingar invid kulturlämningar, liksom politiskt motiverad förstörelse. Syriens sex Världsarv har skadats eller hotas. IS intog Palmyra den 21 maj och har därefter avrättat 25 tillfångatagna regeringssoldater på stadens amfiteater och mördat och skändat den 82-årige f.d. chefsarkeologen i Palmyra, Khaled Al-Asa'ad.

Foto: PalmiraHoms

MEDELHAVSMUSEET STOCKHOLM

Palmyra

Om ett kulturarv

Palmyra (Tadmor) ligger i den syriska öknen, halvvägs mellan Medelhavet och floden Eufrat. Oasen har varit bebodd sedan förhistorisk tid. Under några hundra år kring vår tideräknings början blomstrade Palmyra som knutpunkt för handeln på karavanvägarna mellan Östasien och medelhavskusten.


Tina Sjögren: |2015-09-25I Medelhavsmuseets samlingar finns två antika gravskulpturer från staden Palmyra i Syrien. Med anledning av den aktuella situationen i området väljer vi nu att ställa ut dessa och berätta om Palmyras historia och unika kultur.

Det antika Palmyras yta var ca 400 hektar , idag täcker ruinerna 40 hektar . Invånarantalet har beräknats till mellan 150 000-200 000. Bland de mest välbevarade lämningarna finns en teater, och en paradgata som ramade in den gamla karavanleden med fler än 375 kalkstenskolonner. Ett annat känt byggnadsverk är templet tillägnat Palmyras högste gud, fruktbarhets- och åskguden Bel.

Sydväst om stadsmurarna ligger gravar. De mest framträdande är upp till ca 13 m höga torn, släktgravar med så många som 300 gravplatser. Det finns också så kallade tempelgravar av vit kalksten, ibland rikt utsmyckade med väggmålningar.

KULTURARVET I SYRIEN ÄR HOTAT

Det pågår krigshandlingar invid kulturlämningar, liksom politiskt motiverad förstörelse. Syriens sex Världsarv har skadats eller hotas. IS intog Palmyra den 21 maj och har därefter avrättat 25 tillfångatagna regeringssoldater på stadens amfiteater och mördat och skändat den 82-årige f.d. chefsarkeologen i Palmyra, Khaled Al-Asa'ad. Museimyndigheten har flyttat föremål från museet i Palmyra till Damaskus, men lejonreliefen Al-lât vid museet sprängdes i juli liksom gravskulpturer. Baalshamin templet var en av de bäst bevarade helgedomarna från den antika perioden. Det sprängdes av IS den 23 augusti. Tio syriska platser som väntar på Världsarvsstatus har skadats.

Illegala utgrävningar och handel med stulna kulturföremål har ökat kraftigt i Irak sedan 2003 och i Syrien sedan 2011. Detta följer ofta i spåren av krig. Kaos och fattigdom gör det lättare för kriminella nätverk att agera. UNESCO rapporterar att också IS ägnar sig åt illegal handel med antika föremål.

Världsarven inom UNESCO:s ram

Världsarven utgörs av de kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara av enastående stor betydelse för hela mänskligheten. Vad som är och hur ett objekt kan bli ett världsarv bestäms i världsarvskonventionen från 1972.

Det materiella kulturarvet skyddas av internationella konventioner inom UNESCO:s ram. År 1954 skrevs konventionen till skydd för kulturlämningar i krig. Den förbjuder all typ av förstörelse som inte är militärt motiverad av försvararna.

UNESCO drog i mars i år igång en global kampanj. Kampanjen syftar till att skydda kulturarv och kulturell mångfald som hotas av våld och extremism. UNESCO använder sociala medier för att skapa en rörelse som stödjer skyddandet av kulturarv.

I Sverige har Riksantikvarieämbetet påbörjat ett arbete med att intensifiera insatserna för att motverka den illegala handeln med kulturföremål.

Läs mer om Palmyra:

 illegala handeln med kulturföremål

UNESCO:s världsarvslista

Besök: Medelhavsmuseet

RLC