Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Antingen minskar befolkningsökningen vid sekelskiftets slut – eller så ökar befolkningsökningen. Säkrare än så har den demografiska vetenskapen inte kommit fram till.

Foto: RLC

RIKARE LIV CIVILISATION

Pålitlig elproduktion

eller förödelse

Elenergin framställs i ökande fart av vind, sol och vattenkraft. Men även med skadliga fossila bränslen och med kärnkraft. Ökad energiframställning utgörs alltså även med klimatkrisens risker för radioaktiviteten.

Paul Lindberg: |2022-03-30| Eftersom fossila bränslen och kärnkraft används för framställning av el-energi i dag, så utgör den el-framställningen risker för både nutid och framtiden. Behoven av el-energi måste naturligtvis ske med en seriös och klimatduglig framställning. Klimatlösningen måste i första hand gälla grunden för all framställning av el-framställning, och givetvis gälla de industriella behoven med ökning av el-energi – men som i dag framställts av skadliga fossila bränslen och med kärnkraft.

Debatten kring el-produktionens utbyggnad ligger i tidsandans förhoppningar om en ständig ökad världshandel, som helt grundas på ökad energiökning och med begären av ständiga ekonomiökningar. Traditionsenligt ska ekonomin rulla på för att kunna öka – och rulla på ännu mer.

Tiden och de relevanta behoven

I vår tid bör behoven mer handla om att rulla det nuvarande vanvettet på soptippen för ersättningen av ett mer ökat plantänkande och en mer humanistisk industriell, social och humanistisk framtid. De faktiska mänskliga behoven måste vara vägledande för den mest prioriterade nödvändigheten. Och där är vi långt ifrån idag – men som är helt och hållet möjligt att förverkliga.

Med dagens samhällsresurser och med påverkan av de socialhumanistiska rörelserna, som bland annat verkar för att försvara behovet mot klimathotet, så har den vetenskapliga kunskapen utvecklats framgångsrikt. Den vetenskapliga kunskapen har faktiskt de nödvändiga lösningarna angående klimatuppvärmningen och dess lösningar.

Nu är det industrin och politiken som står för klimaträddningen – men som behöver tryckas på med betydligt större pondus. Det politiska ansvaret har kunnat kringgås med tidsförskjutningar, som exempelvis att låta klimatåtgärdandets fördrag i allt för stor utsträckning kunnat skjuta på agendans förskjutningar. Det är faktiskt vad som skett – vilket delvis kan ses som en nödlösning – men därför som möjliggjort prioriterade förskjutningar för industrins ekonomiska behov i första hand, istället för klimatlösningarna i första hand.

Akuta lösningar med elproduktion

Fördubbling av el-användningen till år 2045 är rena förhävelsen och som delvis ska ersätta fossila bränslen och atomkraft bara för finansmaktens strävan för en expanderad utveckling av den globala industrin och världshandeln – istället för en nödvändig och kraftfullare återhållsamhet. Närmare 8 miljarder människor lever på planeten, och beräknas öka till närmare 10 miljarder år 2050, med en fortsättning av 11,2 miljarder fram mot år 2100 – enligt forskningen över världens befolkningsökning. Människans kopplingar till befolkningsökning och klimatuppvärmning bedöms av den vetenskapliga forskningen som en realitet. Den demografiska forskningen har framtagit två alternativ till befolkningsutvecklingen framöver:

Antingen minskar befolkningsökningen vid sekelskiftets slut – eller så ökar befolkningsökningen. Säkrare än så har den demografiska vetenskapen inte kommit fram till. En mängd institutioner och universitet forskar kring jordens befolkningsökning. Det människor skapat, förstörs av andra människor!

Befolkningsökning, energiökning och ökad globaluppvärmning utgör tillsammans de mäktigaste hoten mot mänskligheten under hennes hela levnad. Och det skrämmer vem som helst, på grund av de ansvarigas innehav och ansvar för den största brottsligheten genom alla tider. Det är alltså de som ansvara för denna utveckling som skrämmer ungdomen inför framtiden! Inte de som informerar om det!