Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Hitta en strejk i ditt område eller organisera en och använd profilbildsramen på sociala medier för att sprida ordet!

Foto: FFF

FRIDAYS FOR FUTURE SWEDEN

25 Mars – People Not Profit

Det katastrofala klimatscenario som vi lever i är resultatet av århundraden av exploatering och förtryck genom kolonialism, extraktivism och kapitalism, en väsentligen bristfällig socioekonomisk modell som snarast måste ersättas.

Fridays For Future: |2022-03-25| Ett system där rika nationer står för 92 % av de globala utsläppen och den rikaste

1 % av världens befolkning är ansvariga för dubbelt så stor förorening som de fattigaste 50 % producerar.

Med ledning av historiska kamper och levda upplevelser, ledda av de mest drabbade människorna och områdena (MAPA), kräver vi klimatkompensation.

Klimatreparationer

Inte som välgörenhet, utan som en transformativ rättviseprocess där den politiska makten kommer tillbaka till folket. Detta bör inte vara i form av lån, utan en uppföljning av kraven från ursprungsbefolkningen, svarta, antipatriarkala och olika marginaliserade samhällen att få tillbaka sina landområden, ge resurser till de mest drabbade samhällena av klimatkrisen för anpassning, förlust och skadestånd – en omfördelning (och i de flesta fall, kollektivisering) av rikedom, teknologi, information, omsorgsarbete och politisk makt både från norr till söder, och från topp till botten.

Problemet

Klimatkamp är klasskamp, ​​i åratal har den härskande klassen, främst genom företag och regeringar från den globala norden dominerade av rika, vita, heterosexuella cis-män, utövat sin makt, vunnit genom kolonialism, kapitalism, patriarkat, vit överhöghet och exploatering , för att förstöra jorden och dess invånare utan ånger.

De offrar medvetet det globala söderns ekosystem och folk för deras så kallade "utveckling" och eviga "ekonomiska tillväxt". Samtidigt används arbetarklassen som verktyg för att bygga själva systemet som förstör dem.

Vad vi måste göra

Kolonisatörer och kapitalister är kärnan i varje förtryckssystem som har orsakat klimatkrisen, och avkolonisering, med hjälp av verktyget för klimatkompensation, är den bästa sortens klimatåtgärder.

Den rikaste kapitalisten 1% måste hållas ansvariga för sina handlingar och avsiktliga okunnighet. Deras vinst är vår död. Deras vinst är vårt lidande.

Tillsammans med olika samhällssektorer över hela världen, ledda av de mest marginaliserade, låt oss återföra makten till de människor vars makt har blivit stulen. Låt oss tillsammans bygga ett system och ett hem där vi prioriterar #PeopleNotProfit.

Vidta åtgärder

Hitta en strejk i ditt område eller organisera en och använd profilbildsramen på sociala medier för att sprida ordet!