Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Idrissa Ouedraogo, bonde i Burkina Faso.

 Foto: Cissé Amadou/Oxfam

 

 

SPEKULATION OCH HUNGERSNÖD

Ny Oxfamrapport avslöjar myterna om matkrisen

Världen går mot den värsta hungerkatastrofen i modern tid med 193 miljoner människor i akut hunger och ytterligare 47 miljoner i riskzonen. Samtidigt produceras tillräckligt mycket mat på jorden för att kunna mätta alla människor. Oxfam vill se nya spelregler för produktionen och handeln med mat.

Anna Holmqvist: |2022-09-10| Oxfams nya rapport ”Fixing our Food – Debunking 10 myths about the global food system and what drives hunger” efterlyser en mer jämlik och hållbar modell som garanterar alla människors rätt till mat, även i kristider, och som samtidigt möjliggör klimatomställningen.

– Samtidigt som valdebatten i Sverige handlar om skenande mat- och elpriser som påverkar livet för de flesta av oss, fortsätter de största livsmedelsföretagen att gå med rekordstora vinster, och spekulationen på mat fortsätter att driva upp priserna. Den akuta hungern i världen ökar och drabbar miljontals människor. Det här är en global kris som kräver politiska lösningar, säger Hanna Nelson, policychef på Oxfam Sverige.

Läget i världen är akut – men matbrist är inte problemet. Den spannmål som odlas och produceras skulle vara tillräcklig för att alla på jorden skulle kunna äta sig mätta. Problemen är istället att maten är för dyr, inte når fram, eller att de sädesslag som odlas inte används som mat.

Beroende av veteimport från Ukraina

– Vårt globala livsmedelssystem är trasigt. Människor i låginkomstländer, som exporterar sin egen matproduktion, kan just nu inte äta sig mätta eftersom de är beroende av till exempel veteimport från Ryssland och Ukraina. Samtidigt är makten och förmögenheten extremt koncentrerad.

De fyra största livsmedelsproducenterna står för 70 procent av all världens handel med mat och gör enorma vinster samtidigt som hungern ökar och människor kämpar för att ha råd att betala för maten, säger Hanna Nelson.

Matkrisen slår allra hårdast mot människor i fattigdom, med mindre marginaler. Idag spenderar människor i Östafrika ungefär 60 procent av sin inkomst på mat, medan motsvarande siffra för oss i Sverige är cirka 13 procent. När priserna nu stiger i hela världen så ökar matinflationen mycket snabbare i låginkomstländerna. För många människor innebär det att tvingas välja vilken grundläggande mänsklig rättighet man har råd med – till exempel om man ska köpa mat, medicin, eller betala för tak över huvudet.

– Oxfam finns på plats i över 90 länder och stöttar människors kamp för att kunna försörja sig och sina familjer. Vi ser varje dag hur ett trasigt livsmedelssystem, den pågående klimatkrisen och den växande ojämlikheten orsakar mänskligt lidande och leder till kriser och konflikter. Matfrågan är en viktig säkerhetspolitisk fråga för låginkomstländer, men också för oss här i Sverige, säger Hanna Nelson.

Hållbart globalt system för produktion och handel

I Oxfams nya rapport presenteras en rad förslag för ett hållbart globalt system för produktion och handel med mat, bland annat:

» Investera i den småskaliga, lokala matproduktionen och parallellt stärka hållbarheten och öka inkluderingen i den globala handeln. Väl fungerande lokal matproduktion är ett bevisat effektivt sätt att minska hunger och fattigdom och att öka motståndskraften vid krig och kriser.

» Flera internationella handelsavtal och handelsregler behöver omförhandlas för att skapa mer rättvisa och ökad flexibilitet för låginkomstländer, för att möjliggöra för väl fungerande lokala livsmedelssystem. Kriget i Ukraina är det senaste exemplet som visar på sårbarheten i övertron på den globala marknaden.

» Ta politiska initiativ för att hålla matpriserna nere, och samtidigt garantera sociala trygghetssystem så att människor inte går hungriga när priserna stiger och distributionen brister.

» Säkerställ att odlingsbar mark används till produktion av mat. Samtidigt som matpriserna stiger används idag alltmer odlingsbar mark till att odla spannmål som sedan används bland annat till icke-hållbar produktion av biobränslen och till djurfoder. Subventioner och skattelättnader som stimulerar till omläggning av jordbruksproduktion till bränsleproduktion bör avvecklas.

» Motverka den extrema maktkoncentrationen i livsmedelssektorn. Idag har några få aktörer stor makt och inflytande att påverka beslut som är avgörande för tillgången till mat, såsom vilken typ av mat som produceras, av vem och när, vad den kostar och inte minst vem som får äta den. För en mer rättvis och jämlik handel med mat måste politiken reglera detta genom att motverka monopol.

» Reglera spekulationen på mat. Spekulation på priser i livsmedelssektorn var en del av orsaken till de skenande matpriserna och de globala matkriserna vi såg 2007–2008 och 2011. Trots den erfarenheten så saknas till stor del effektiv reglering av handel med värdepapper inom livsmedelssektorn.

Miljontals människor riskerar svält

» I Västafrika pågår just nu den värsta matkrisen på ett decennium med 27 miljoner människor som svälter, en siffra som beräknas stiga till 38 miljoner om inga åtgärder sätts in.

» I Östafrika, där torkan är den värsta på 70 år, beräknas en människa dö av hunger var 48:e sekund.

» I Jemen och Syrien, länder sönderslitna av konflikt, saknar nästan 30 miljoner människor tillräckligt med mat.

» Över hela jorden lever idag 193 miljoner människor i akut hunger, och effekterna av kriget i Ukraina beräknas leda till att ytterligare 47 miljoner människor drabbas av akut hunger.

» Nästan alla drabbas av matkrisen, även i rika länder som Sverige stiger matpriserna och antalet människor som går hungriga ökar. I exempelvis USA steg andelen människor som inte har tillräckligt att äta från 7,8 procent I augusti 2021 till 11,2 procent i april 2022.

Källa:”Fixing our Food – Debunking 10 myths about the global food system and what drives hunger” (Oxfam)

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom i över 90 länder. Det svenska kontoret öppnade i mars 2014. Vi är ett litet team som arbetar med insamling och kommunikation med målet att informera allmänheten om Oxfams arbete, engagera människor i våra frågor och samla in pengar till verksamheten i världen. Oxfam i Sverige är en del av den globala Oxfam-rörelsen.

Oxfam