IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Avtalet från Paris kan ses som en grund för det framtida klimatarbetet men kampen för klimatet är långt ifrån över. 

Foto: OXFAM/Brendan Foster

OXFAM

Klimatfinansieringen

Vaga löften till fattiga människor

I det slutgiltiga avtalet erkänns behovet av resurser för klimatanpassning, men inga konkreta åtgärder eller siffror presenteras. Oxfam hoppas därför att världens regeringar återvänder till förhandlingsbordet innan avtalet träder i kraft år 2020 för att enas om nya nivåer för klimatfinansiering.


  Corinne Appelgren: |2015-12-14| ”Avtalet erbjuder en skör livlina till världens fattigaste människor med vaga löften om framtida klimatfinansieringsmål. Utsläppsminskningarna är inte heller tillräckligt ambitiösa för att förhindra en klimatkatastrof, vilket ytterligare kommer att pressa upp kostnaderna för klimatanpassning” säger Helen Szoke på Oxfam Australien.

Att många regeringar värnat om sina egna särintressen, istället för att se till vårt gemensamma bästa, har påverkat utfallet i avtalet. Det positiva är att det fortfarande är möjligt för enskilda länder att höja sin ambitionsnivå innan avtalet träder i kraft.

utvecklingsländerna deltar fullt ut

Länder som Kina, Indien, Sydafrika och Brasilien uppvisade ett tydligt ledarskap inför Paris men veknade under mötets gång. Deras löften om utsläppsminskningar bidrog ändå till att lägga grunden för ett avtal där utvecklingsländerna deltar fullt ut. Andra länder som Filippinerna, Colombia och Peru stod ut under förhandlingarna och Stillahavsnationerna lyckades göra sina röster hörda. EU och USA försökte forma en självutnämnd ”ambitionskoalition” men deras linje om klimatfinansiering och ”loss and damage” var inte tillräckligt stark för att påverka det slutgiltiga resultatet.

det fullföljande klimatarbetet 

Avtalet från Paris kan ses som en grund för det framtida klimatarbetet men kampen för klimatet är långt ifrån över. Inför mötet har miljontals människor från hela världen marscherat, demonstrerat och på olika sätt engagerat sig för klimatet. Även efter mötet är vi många som kommer att fortsätta att sätta press på våra ledare att ta sitt ansvar för klimatet och hålla dem ansvariga för att löftena från Paris faktiskt införlivas. Kampen mot klimatförändringarna har nämligen bara börjat. 

KAMPEN MOT DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Klimatmötet COP21 i Paris är över. Världens ledare har återvänt hem efter två veckor av tuffa förhandlingar. 

Att avtalet klubbades igenom, utan att någon av de 195 närvarande länderna satte sig på tvären, är naturligtvis positivt även om själva avtalet lämnar en del övrigt att önska för världens fattigaste och mest utsatta länder. 

De ambitiösa åtgärder som presenterades inledningsvis under öppningsanförandena höll tyvärr inte hela vägen.

RLC