Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Översvämningar och covid-19 skapar förhållanden för gräshopporna att föröka sig.

Foto: Corel

OXFAM / ÖSTAFRIKA

Gräshoppsvärmar

Förvärrar hungerkrisen

Människor i östra och centrala Afrika som drabbats av både översvämningar och coronavirusets effekter står nu inför en tredje kris- hunger och fattigdom på grund av en ny gräshoppsinvasion.


Elin Williams: |2020-05-27| Människor i östra och centrala Afrika som drabbats av både översvämningar och coronavirusets effekter står nu inför en tredje kris- hunger och fattigdom på grund av en ny gräshoppsinvasion.

De kraftigaste regnen på 40 år i delar av regionen har skapat översvämningar som orsakat 400 personers död och tvingat en halv miljon människor att lämna sina hem. Grödor har förstörts och människor har förlorat sina inkomstkällor.

Nu kan också gräshopporna som redan tidigare orsakat stor förödelse öka drastiskt i antal, med svärmar som växer sig 400 gånger större. Gräshoppsinvasionen är den mest omfattande på 70 år och har förstört tusentals hektar odlingsmarker i framför allt Kenya, Etiopien och Somalia.

Coronavirusets betydelse

Restriktionerna till följd av coronaviruset har gjort det svårare att förhindra att gräshopporna sprider sig när tillgången på bekämpningsmedel minskat och utegångsförbud förhindrat piloter att sprida insektsmedel nattetid.

Översvämningarna och gräshoppsinvasionen kommer förvärra hungern i en region där över 33 miljoner människor redan lider av allvarlig matbrist. Samtidigt kan de ekonomiska effekterna av insatserna för att förhindra spridningen av coronaviruset tvinga människor i regionen djupare in i fattigdom, då många saknar sociala skyddsnät.

Lydia Zigomo, Oxfams regionchef i Öst- och Centralafrika samt Afrikas horn säger:

”Tillsammans skapar de tre kriserna en dödlig kombination som hotar förvärra hungern, fattigdomen och lidandet för miljontals av världens mest utsatta människor.”

Frudusa Mali Muhamed, en av många jordbrukare i Etiopien som fått sina grödor förstörda av gräshoppor, säger: ”Alla mina tre hektar med lök är borta. Efter gräshoppsattacken blev gården en grogrund för svärmarna som senare dödade alla lökar och rötter.”

Oxfam stöder nödhjälpen för tre miljoner människor

Oxfam samarbetar med lokala partners för att ge kontantstöd till 6000 hushåll i Etiopien, Kenya, Uganda och Somalia för att människor ska ha råd att köpa mat. Oxfam distribuerar också tvål, hygienutrustning och rent vatten till sjukhus och sprider information om hur man kan förhindra smittspridning. Oxfam arbetar också med ”vattenbankomater” - maskiner som förser de mest utsatta samhällena med rent vatten, samt har utvecklat en app som gör att människor kan dela information om lokala gräshoppsangrepp med regeringens insatsteam.

Oxfam ber om nära 46 miljoner dollar i stöd för att ge nödhjälp till ca. tre miljoner människor i regionen.

Dessutom bekräftas att coronaviruset slagit till

För närvarande har Öst- och Centralafrika samt Afrikas horn över 9000 bekräftade fall av covid-19 och över 300 dödsfall, med risk att detta ökar eftersom många länder i regionen har dåliga hälso- och sjukvårdssystem.

Enligt FN:s beräkningar har afrikanska länder hittills förlorat cirka 29 miljarder dollar på grund av coronapandemin. Detta motsvarar Ugandas hela bruttonationalprodukt.

Över 33 miljoner människor i östra och centrala Afrika lider för närvarande av allvarlig matosäkerhet. Av dessa finns nästan 17 miljoner i Etiopien, Kenya, Somalia och Sydsudan.

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.

www.oxfam.se

Över 33 miljoner människor

 

Oxfam mot fattigdomen

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom över hela världen. Vår vision är en rättvis värld utan fattigdom, där alla värderas och behandlas lika, har samma rättigheter och kan påverka sin egen framtid.

För att nå dit arbetar vi på flera nivåer, genom livräddande katastrofinsatser, långsiktiga projekt som ger människor möjlighet att lyfta sig ur fattigdom och politisk påverkan lindrar vi de akuta symptomen, samtidigt som vi motverkar de grundläggande problemen. 

Tillsammans med lokala partnerorganisationer, och sida vid sida med människor, förändrar vi de förhållanden som orsakar fattigdom både på lång sikt och direkt här och nu.