Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Kopparkapslar rostar med tiden, precis som mycket annat.

Foto: FinePix 1

Naturskyddsföreningen

Överklagar slutförvaret av

kärnbränsle!

Naturskyddsföreningen har överklagat regeringens beslut att förvara använt kärnbränsle i Forsmark till Högsta Förvaltningsdomstolen. Enligt föreningarna har inte kärnavfallsbolaget SKB kunnat visa att den beslutade förvaringen är säker.

Petra Holgersson: |2022-05-02| De kopparkapslar som ska användas kan enligt experter vittra sönder redan efter några hundra år. Naturskyddsföreningen överklagar tillsammans med Jordens vänner, Fältbiologerna och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

– Regeringens beslut om att godkänna kärnbränsleförvaret var ett historiskt beslut och jag är rädd att de gjorde ett historiskt misstag. Beslutet innebär risk för läckage av oerhört farliga ämnen. Vi har därför nu lämnat in en skarpt formulerad begäran om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Johanna Sandahl ordförande Naturskyddsföreningen.

I januari tog regeringen beslutet att godkänna anläggandet av det så kallade kärnbränsleförvaret i Forsmark, trots starka invändningar från Naturskyddsföreningen, MKG och forskare från KTH.

Enligt expertis från KTH kan kopparkapslarna vittra sönder

Enligt expertis från KTH kan kopparkapslarna vittra sönder redan efter hundra år. Men enligt Naturskydds- föreningen har Kärnavfallsbolaget SKB inte kunnat visa att de kopparkapslar som är tänkt att användas i den planerade förvarsmiljön är säkra. Enligt tung expertis från KTH kan kopparkapslarna vittra sönder redan efter några hundra år.

– Det här är en central del i vårt överklagande. Enligt miljöbalken är det den som bygger en miljöfarlig anläggning som måste bevisa att de klarar av säkerheten. Det anser vi att man inte lyckats med, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Om kapslarna havererar orenas grundvatten och hela ekosystemet

Kopparkapslarna kan vittra sönder på grund av olika nedbrytningsprocesser, som korrosion och väteförsprödning. Om kapslarna havererar och det extremt farliga kärnavfallet läcker ut kontaminerar det grundvattnet och hela ekosystemet. Även havsmiljön blir påverkad. Om det sker måste ett stort område spärras av som en zon med tillträdesförbud under mycket lång tid och ingen får äta eller dricka någonting från området. Det rör sig om radioaktiva ämnen som är extremt farliga under mycket lång tid, över 100 000 år.

– Att använda fem centimeter tunna kopparkapslar är billigt och enkelt för kärnkraftsindustrin. Men industrin har inte ens låtit regeringen, forskare eller miljörörelsen i sin helhet få ta del av viktiga tester som gjorts av koppar i en förvarsmiljö, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

Rättsprövning om kärnbränsleförvar:

RATTSPROVNING OM KARNBRANSLEFORVAR