Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Om vi enbart strävar efter tillväxt tvingas människor att rikta sina ansträngningar mot sådant som de inte behöver, medan det samtidigt förklaras för dem att vad de behöver kan de inte få.

 

NY BOK: SYSTEMEN, ÖVERFLÖDET OCH DET GEMENSAMMA

Överflöd och fattigdom

Egoism eller solidaritet?

J K Galbraith gav beskrivningen av det amerikanska samhället vid 1950-talets slut. Den stämde inte på Sverige då – men har blivit allt mer träffande även för vårt land. Frågan hur vårt samhälle ska hantera sitt överflöd är en av ingångarna till denna bok.

Lars Ingelstam: |2020| Ett modernt samhälles ekonomi består inte bara av ”ekonomi”. Den enkla föreställningen om en marknad där det gäller att sälja dyrt och köpa billigt är gravt otillräcklig när det gäller att beskriva och förstå hur det moderna Sverige fungerar. Särskilt under 1900-talet har byggts upp en rad system som tillsammans bildar det vi kallar samhälle. Det är försörjningssystem, transportsystem, energisystem, kommunikationssystem, utbildningssystem och många fler. Jag visar hur man med en (måttfull) användning av systemteorier och systemtänkande kan få en bättre förståelse för hur samhället fungerar och hur dess samlade resurser bör användas.

Några av bokens slutsatser:

» Marknad betonar konkurrens medan system pekar på samarbete. Om ekonomers tänkande får alltför starkt genomslag hotas det gemensamma.

» Dagens rikedom har byggts upp systemiskt under många generationer. Den är en gemensam ärvd resurs, som bör utnyttjas och fördelas någorlunda jämlikt.

» Välfärdstjänster har särskilda egenskaper i det ekonomiska systemet: ett dilemma som sällan uppmärksammas.

» Föreställningen att det existerar en arbetsmarknad där var och en kan sälja sin arbetskraft och få betalt efter vad den är värd är så orealistisk att den gränsar till det bedrägliga.

» Om vi enbart strävar efter tillväxt tvingas människor att rikta sina ansträngningar mot sådant som de inte behöver, medan det samtidigt förklaras för dem att vad de behöver kan de inte få.

Lars Ingelstam född 1937 är tekn.dr i matematik. Han har varit forskare och lärare vid KTH, chef för Sekretariatet för framtidsstudier och under 22 år professor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Han har publicerat ett 10-tal böcker och ett stort antal artiklar i ämnen som teknik och samhälle, ekonomi och arbete, system och framtidsstudier, fred och säkerhet.

 
 

Beställ nya boken:

Systemen, överflödet

och det gemensamma

Lars Ingelstam: Systemen, överflödet och det gemensamma, 317 sid, Atlas akademi/Premiss 2020 ISBN 978-91-8907708-9

Det enklaste sättet att komma över boken är via någon nätbokhandel (men kolla vad frakten kostar innan du väljer!):

Bokens namn: Systemen, överflödet och det gemensamma.

Författare: Lars Ingelstam

www.bokus.com/bok

www.adlibris.com

Om du vill beställa ett större antal (för en kurs, studiecirkel, temadag eller liknande) kontakta förlaget per mejl tove.leffler@arenagruppen.se Samma sak om du önskar ett recensionsexemplar, PS, Tipsa gärna ditt lokala bibliotek att det borde ha denna bok!