Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Syftet är att öka takten i klimatomställningen genom att samla relevant information om den, lätt tillgänglig och på en plats.

Foto: KR

KLIMATPOLITISKA RÅDET

Ny version av Panorama

för klimatomställningen

Panorama är ett öppet verktyg som visualiserar en väg till målet om nettonollutsläpp 2045. Nu lanseras en uppdaterad version med flera nyheter. Däribland visualiseringar av hur utsläppen utvecklats inom olika sektorer hittills och möjliga utsläppsminskningar framåt.

Anna Volckerts, m.fl: |2022-05-24| Verktyget drivs sedan 2018 av Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Syftet är att öka takten i klimatomställningen genom att samla relevant information om den, lätt tillgänglig och på en plats.

– Panorama har blivit en uppskattad plattform för aktörer som arbetar med klimatomställningen och för de som vill förstå, följa och diskutera den. Vi hoppas och tror att den nya versionen kan nå ut till ännu fler och på så vis ge det gemensamma klimatarbetet ytterligare skjuts framåt, säger Ola Alterå, kanslichef för Klimatpolitiska rådet.

Nya funktioner i den nya versionen visualiseras både historiska utsläpp och möjliga framtida utsläppsminskningar. Dessutom har gränssnittet uppgraderats och det går att filtrera och sortera styrmedel och andra åtaganden. Utvecklingen har gjorts i samarbete med klimat-teknikföretaget ClimateView.

Panorama på Nordic Sustainability Expo

Nya Panorama lanserades i samband med Nordic Sustainability Expo den 17–18 maj. Verktyget kan också utforskas online och rekommenderas till alla som vill lära sig mer om klimatomställningen. Från allmänt nyfikna, till studenter och beslutsfattare.

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Klimatpolitiska rådet betonar i 2022 års granskning att dagens samlade politik med avseende på klimatmålen inte räcker och att omställningen måste accelerera. En av de övergripande rekommendationerna är att politiken bör skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att målen nås. Klimatpolitiska rådet anordnade ett seminarium för att fördjupa diskussionen om finanssektorns växande roll i klimatomställningen.

Nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet

Regeringen har utsett professorerna Elin Lerum Boasson, Henrik Smith och Victoria Wibeck till nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet. Tydligare styrning och bättre förutsättningar för investeringar behövs för att accelerera klimatomställningen

Sverige har uppnått styrfart i klimatomställningen men nu behövs acceleration. För det krävs starkare koordinering mellan olika politikområden och tydligare styrning av regeringens myndigheter. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet som har utvärderat hur regeringens samlade politik påverkar möjligheterna att uppnå klimatmålen.

Klimatpolitiska rådet i samband med lanseringen av den årliga granskningen av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen fokuserade rådets ordförande Johan Kuylenstierna och vice ordförande Cecilia Hermansson på omställningspolitiken för en accelererade åtgärder för att nå klimatmålen.

Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Klimatpolitiska rådet

klimatpolitiskaradet