Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Planetens högsta stadium? Det är frågan!

Foto: RLC

KLIMATHOTET

Världsekonomin

Orsak till klimatkrisen

Världsekonomin ger enorma vinster i paritet med ökad global uppvärmning. Inkomsten är kortsiktig medan uppvärmningen blir långsiktig. Ökad ekonomisering av världen ökar hoten.

Paul Lindberg: |2020-12-14| Den politiska makten i världen tillsammans med den globala ekonomin har ändrat planeten till den högsta materiella rikedom någonsin i historien. Denna framgång har dessvärre varit till stor del oansvarig – medan Jordens betingelser är på väg att kollapsa.

Fattigdomen i världen är ont och har sin förklaring och koppling till världsekonomins oansvarighet och suget efter rikedomar. I denna position hittar vi också förklaringen till den globala uppvärmningen. Politiken är helt underställd världsekonomins ägarintressen.

Industrialister och politiker är de som främst ansvarar för världsekonomins utveckling. Samtidigt varnar allt fler riksbankschefer och nationalekonomer runt om i världen att ekonomierna kommer att kollapsa om inte dessa sakförhållanden förändras per omgående.

Ekonomin är för senfärdig

De globala finansiella systemen är helt beroende av varandra och kan fastna i de egna systemens spindelnät. Många nationalekonomer varnar för det. För att hindra en global ekonomikrasch så måste hela storfinansen och den globala världshandeln agera för att i stort hindra den globala uppvärmningen – NU! När en Tipping Point inträffat så lär det inte finnas samma möjligheter längre.

I de flesta samhällsavgörande institutioner har synsättet hitintills oftast varit att skjuta de nödvändiga bekymren framåt i tiden. Hitler var en typisk sådan. Det kan vi jämföra i dag, med exempelvis att skjuta problemen på nästkommande generation. Och det kan faktiskt jämställas med Andra världskrigets juridiska ansvar som resulterade med Nürnbergrättegångarna. Det går helt enkelt inte att slingra sig ifrån ansvaret. Vi vet helt enkelt vilka som är ansvariga.

Det går faktiskt fortfarande att kunna stoppa "big bang" eftersom en majoritet av näringslivet runt om i världen redan anpassar sig för att stoppa den globala uppvärmningen.

Världshandelns gigantism

Industriella anordningar för framställning av produkter som harmoniserar med klimatbehoven är framgångsrika och på uppgång i stora delar av världen.

Men när bilindustrin ställer om till el-bilar så handlar det mest om hybridbilar. El-användningen av hybridbilen är ju inte alls tillräcklig. Och framställningen av el-bilen är en produktionsprocess som i alla led påverkar klimatutvecklingen. Framställningen av el till bilbatterierna framställs mestadels av petroleum, kol och kärnkraft.

Av den anledningen bör bilproduktionen halveras omgående. Eftersom världen står inför en akut miljökatastrof av kolossala mått så finns det ingen som helst anledning att låta de värsta klimatförstörarna få fortsätta med att orsaka klimatuppvärmningen.

Man får säga att bilindustrin har fått alldeles för lång tid på sig att skapa helt miljöriktiga bilar, men som i stället bara nonchalerat ansvaret och skyldigheterna.

Nonchalansen är när bilindustrin mitt under den globala uppvärmningen tillverkar lyxbilar, stora som aldrig förr, i en hånfull elakhet mot mänskligheten.

Bilindustri och sysselsättning

Omställningar har alltid förekommit – många gånger på ont. Bilindustrin har fått sin långa tid att kunna korrigera sin teknik för anpassningen till klimatbehoven. De som investerat i bilhandeln har också sitt ansvar för klimatet, men som istället fullständigt nonchalerat de avgörande behoven. Det är minst sagt bedrövligt! Både för de anställda inom bilindustrin och ansvariga för klimatuppvärmningen.

Det mest nödvändiga inom bilindustrin för närvarande är att omedelbart tillverka bilar som i alla led av tillverkningen och användningen inte alls påverkar den globala uppvärmningen.

Till dess bilframställningen kan leverera helt klimatanpassade bilar så bör den nuvarande produktionen läggas i malpåse. Inte alls av elakhet, utan helt för klimatets skull som måste ha företräde för livet på Jorden.