IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Rapporten ”Lives on the line” visar även att många länder som i statistiken faktiskt klarar millenniemålet, i själva verket bara gör det för vissa befolkningsgrupper.  

Foto: Rädda Barnen

RÄDDA BARNEN

Minskad barnadödlighet

Bakom döljs stor ojämlikhet

Allt färre barn i världen dör före sin femårsdag, men minskningen är ojämnt fördelad. En ny rapport från Rädda Barnen visar att i många länder där stora framsteg gjorts i arbetet med att uppnå FN:s millenniemål om minskad barnadödlighet, är det bara delar av befolkningen som får del av framgångarna. Samtidigt finns det andra länder där barnadödligheten minskar i breda befolkningsgruppen, trots att länderna har sämre förutsättningar.


  Anders Maxson: |2013-10-23|  Antalet barn som dör före sin 5-årsdag har minskat från 12 miljoner 1990 till 6,6 miljoner 2012. Trots framstegen är det ändå en bit kvar för att globalt uppnå FN:s millenniemål om att barnadödligheten ska ha minskat med två tredjedelar till 2015. Men Rädda Barnens rapport ”Lives on the line” visar även att många länder som i statistiken faktiskt klarar millenniemålet, i själva verket bara gör det för vissa befolkningsgrupper.

Vi gör historiska framsteg i arbetet med att minska barnadödligheten, men det får inte överskugga det faktum att framgångarna inte kommer alla till del – för de mest utsatta barnen går utvecklingen faktiskt åt fel håll, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

skillnader mellan olika grupper 

Länder som Bangladesh och Kambodja har gjort dramatiska framsteg på det nationella planet, men rapporten visar att skillnaderna mellan olika grupper i länderna är mycket stora. Det innebär att om dessa länder ska kunna fortsätta att arbeta framgångsrikt med att minska barnadödligheten, måste man se till att alla delar av befolkningen nås av de satsningar som görs. I andra länder, som till exempel Burkina Faso, har barnadödligheten till och med ökat i den fattigaste femtedelen av befolkningen.

Ett land som går en annan väg är Niger. Även om barnadödligheten där fortfarande är mycket hög har man minskat antalet barn som dör före sin 5-årsdag med nästan 2/3, och är alltså på väg att uppnå FN:s millenniemål. Landet har dessutom lyckats med detta för stora delar av befolkningen, tack vare bland annat satsningar på gratis hälsovård för gravida kvinnor. Framgångarna har skett i alla inkomstgrupper, såväl på landsbygden som i städerna, trots att förutsättningarna varit svåra med återkommande torka och brist på resurser.

Det visar att även ett land där barnadödligheten är bland de högsta i världen kan, om man avsätter resurser för detta, göra dramatiska framsteg som också kommer stora delar av befolkningen till del, säger Elisabeth Dahlin.

Rapporten ”Lives on the line” 

Rapporten ”Lives on the line” har rankat de 75 länder i världen där barnadödligheten är som högst, utifrån vad länderna gör för att förbättra situationen. Rädda Barnen har också tydliga rekommendationer till regeringarna i dess länder för vad som behövs göras för att man ska uppnå millenniemålet om minskad barnadödlighet. En av de viktigaste punkterna är att varje land ska ha en genomarbetad plan för hur hälso- och sjukvården ska kunna stärkas så att målet blir möjligt att uppnå.

– Det handlar i grund och botten om resursfördelning, så ansvaret för att nå framgång vilar på de politiska ledningarna i respektive land, säger Elisabeth Dahlin.

FAKTA 

Länder rankade utifrån hur mycket marnadödligheten minskat, hur jämlik förbättringen är, och hur hållbar den är (långsiktiga planer för förbättrad hälsovård, ökad andel av statsbudgeten till hälso- och sjukvård mm) . För fullständig lista se rapporten som finns för nedladdning under Relaterat material

 

De 10 högst rankade länderna

1. Niger

2. Liberia

3. Rwanda

4. Indonesien

5. Madagaskar

6. Indien

7. Kina

8. Egypten

9. Tanzania

10. Mocambique

De 10 lägst rankade länderna

66. Komorerna 

67. Guatemala 

68. Myanmar/Burma

69. Turkmenistan

70. Filippinerna

71. Lesotho

72. Marocko

73. Haiti

74. Ekvatorialguinea

75. Papua Nya Guinea

Bifogad rapport:

Lives on the Line- An Agenda for Ending Preventable Child Deaths