IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Läkare Utan Gränsers klinik i flyktinglägret i Malakal.

Foto: Matthias Steinbach/LUG

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Våldet i Sydsudan

Hjälpen hindras att nå fram

Ökade strider i delstaten Upper Nile i Sydsudan har lett till växande humanitära behov men striderna gör det svårt att nå ut med hjälpinsatser till de hårdast drabbade områdena. Läkare Utan Gränser uppmanar nu alla parter i konflikten att tillåta obegränsad tillgång till Malakal och omgivande områden. Hjälporganisationer måste få ge akut humanitär hjälp till de tusentals människor som drabbats av våldet.


Malin Lager: |2015-07-23– Tiotusentals människor har varit utan tillgång till sjukvård i tre månader, säger William Robertson, Läkare Utan Gränsers programansvarig för Sydsudan. Detta mitt i en ny våldsvåg som utsätter många civila för livsfaror.

Staden Malakal i delstaten Upper Nile är tom då civilbefolkningen har flytt undan våldet. Under de senaste sex veckorna har Läkare Utan Gränser endast kunnat genomföra en enda leverans av medicinskt material och mat till Läkare Utan Gränsers vårdcentral i Wau Shilluk, i utkanten av Malakal.

barn lider av svår undernäring 

Där befinner sig 77 barn som lider av svår akut undernäring och är inskrivna som patienter i organisationens undernäringsprogram. Men under de rådande omständigheterna finns inget sätt att förse dem med den livsnödvändiga behandlingen i form av näringsrik terapeutisk mat.

En stor del av civilbefolkningen från Malakal stad har flytt till närliggande så kallad Protection of Civilians-område, det vill säga ett flyktingläger som finns på en FN-militärbas. Men platsen är inte säker och Läkare Utan Gränser har behandlat nio skadade efter en attack mot lägret i början av juli.

Den 19 och 20 juli tog Läkare Utan Gränsers sjukhus i Malakal emot 36 skadade civila, däribland 16 kvinnor och fem barn, som hade färdats i en lastbil när de attackerats av en väpnad grupp. Flera hade sprängskador orsakade av granater och andra hade skottskador. Fem var i behov av akut kirurgi. Detta är bara några exempel på det brutala våldet mot civila i delstaten Upper Nile.

Andra människor har flytt från Malakal till staden Melut, i norr. Där har Läkare Utan Gränser tvingats avbryta sin medicinska verksamhet två gånger under de senaste sex veckorna. Konsekvensen är att 20 000 människor i Denthoma 1 flyktingläger står utan medicinsk vård.

människor lever under omänskliga förhållanden
– Det fortsatta våldet i södra Sudan tvingar vanliga människor att leva under omänskliga förhållanden, säger Robertson. Vårt enda mål är att ge sjukvård till alla, oavsett politisk tillhörighet eller etnisk tillhörighet.

Civila har beskjutits i ett flyktingläger nära staden Malakal i Sydsudan. Läkare Utan Gränsers team har behandlat nio av de skadade varav en dött av sina svåra skador. Organisationen fördömer det ökande våldet mot civila i Sydsudan.

Patienterna är internflyktingar, bland dem både kvinnor och äldre, som sökt skydd i lägret i Malakal. De blev beskjutna när de befann sig i lägret på ett så kallad Protection of Civilians-område, det vill säga ett flyktingläger som finns på en FN-militärbas. För närvarande söker runt 30 000 människor skydd i lägret efter det ökande våldet i delstaten Unity State.

civilbefolkningen drabbas allt hårdare 

Attacken är ännu ett exempel på hur civilbefolkningen drabbas allt hårdare av konflikten i Sydsudan. Sedan konflikten bröt ut i december 2013 har väpnade grupper attackerat civila och sjukvårdsinrättningar, vilket ytterligare försämrar den dåliga humanitära situationen i landet. Eftersom många tvingas fly ökar risken för undernäring, sjukdomar och epidemier.

Läkare Utan Gränser är en av de största medicinska och humanitära aktörerna i Sydsudan med över 3 100 anställda i landet. Organisationen bistår även sydsudanesiska flyktingar i grannländerna Etiopien, Uganda och Sudan. För närvarande driver Läkare Utan Gränser projekt i sex delstater i Sydsudan: bland annat i Unity State, Upper Nile State och Jonglei State där konflikten drabbar befolkningen särskilt hårt.

RLC