Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

EU-kommissionen vill göra solpaneler obligatoriska

Foto: Power Technology

EU-KOMMISSIONEN

Föreslår obligatoriska

solcellstak

Europeiska kommissionen har utarbetat ett förslag för att öka den förnybara generationen av EU-länder. Detta skulle innefatta att öka blockets mål för förnybar produktion och göra solenergi på taket obligatoriskt för alla nya byggnader.

Annika Hjerpe : |2022-05-12| Flera olika källor har sett ett läckt förslagsdokument från kommissionen, som ska offentliggöras runt den 18 maj, som föreslår ändringarna. Förslagen inkluderar att öka EU:s mål för produktion av förnybar energi till 2030, men i dokumentet anges ännu inte med hur mycket.

Förra veckan skrev representanter för Österrike, Belgien, Litauen, Luxemburg och Spanien alla till EU:s klimatchef Frans Timmermans och energikommissionär Kadri Simson för att föreslå en ökning av blockets solenergiambition 2030 till 1,000GW. Aktuella uppskattningar tyder på att EU hade cirka 166 GW installerad solenergi 2021.

Dessa län stödjer också ett mål om att tillverka 75 procent av EU:s solpaneler inom dess gränser. Rysslands invasion av Ukraina har fått europeiska ledare att ompröva sitt beroende av auktoritära externa länder för energi. Kina tillverkar de flesta solpaneler som används av EU, men politiska spänningar mellan de två uppmuntrar nu EU att minimera sin solenergihandel med Kina.

Solceller på alla lämpliga offentliga byggnader

Ett förslag om att installera solceller på alla lämpliga offentliga byggnader i hela EU till 2025 skulle generera 17TWh el efter ett års genomförande, uppskattar kommissionen. Vidare innehåller förslagsdokumentet en färdplan för biometan och planer på att öka väteproduktionen inom EU.

Förslagen skulle också syfta till att öka kompetensbaserna inom solenergisektorn genom att koppla samman regeringar och utbildningsleverantörer. En "EU Solar Industry Alliance" skulle använda EU-medel för att öka investeringarna i solenergitillverkning inom Europa, vilket ökar dess energioberoende.

EU-medel för stödprogram för takinstallationer

Dessutom kommer förslagen att syfta till att påskynda tillståndsgivningen för förnybara projekt. Detta skulle kräva att medlemsländerna, inom 2022, påbörjar initiativ som begränsar taksolens tid till tre månader. Förslaget skulle uppmuntra användning av EU-medel för stödprogram för takinstallationer.

EU siktar för närvarande på att öka sin andel av energiproduktionen från förnybara källor till 32 procent till 2030. Förra året föreslog kommissionen att denna andel skulle öka till 40 procent som en del avblockets "Fit for 55"planen. Invasionen av Ukraina har dock komplicerat och betonat vikten av planen, vilket har fått kommissionen att föreslå en större ambition separat.