IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Smältande glaciärer ökar alltmer över hela världen, på grund av den globala uppvärmningen.

Foto: Steve Morello/WWF

OPTIMISTENS KRÖNIKA

Medan isarna smälter

Uppvärmningen skulle kunna ha stoppats

Glaciärerna smälter och ljumheten bådar inte gott. Människan är sig själv nog i en hopplös ofullkomlighet. Vi lever enbart för nuet, när vi istället borde ta ett kraftfullt ansvar för omformningen av den egocentriska vanmakten. Och isen bara smälter.


Paul Lindberg: |2009–04–20| Kunskapen på gott och ont tydliggörs just i vår tid. Konsekvenserna får människan alltid smaka på, med tiden. Människan av idag skulle kunna rätta till alla hotande faror, som ropande står och larmar. Överlevnadens mening går trögt och makligt. Tyngst väger livsstilen, och medan isen smälter väntar tipping-point bakom hörnet. Om detta för er är pessimism eller tråkigt att höra, så är det ändå vår tids verklighet. Många har tagit sitt personliga ansvar genom att bland annat inte köpa någon ny bil. Det finns exempelvis inga miljöbilar, och det kommer heller inte att finnas några. Allt handlar nämligen om leksaksbilar för vuxna – såväl elbilar som bensinbilar.

Den gigantiska tillväxtekonomin på en planet som är överbefolkad flera gånger om, exploaterar för närvarande planetens framtida resurser av allt det som inte bara tillhör vår generation i den rikare delen av världen. Prognoser visar att naturen rämnar globalt, och människan har gjort sina val och faller tungt med sin prålsjuka livsstil. Allt medan människor arbetar i sitt anletes svett, pådrivna av piskans översitteri. Och allt utfört arbete leder i slutänden bara till bnp-upplösning, så som vinden blåser bort löven, allt medan isarna bara smälter!

Människan sökte kunskapen och fann den, på gott och ont. Och där står vi nu. Vad gör vi med den kunskapen när den som bäst behövs? Det handlar givetvis inte bara om miljön, nej, det handlar i stort sätt om allt människan tar sig för med konsekvenser på gott och ont.

Tiden som försvann. Många makthavare, och många med dem, spekulerar över en tid som egentligen inte längre existerar – ”om bara shoppingglädjen håller i sig, kan vi alltid fixa den globala uppvärmningen”, tycks makthavarna tänka. Men vi har redan gått förbi alla tarvliga lögner. Tiden står inte längre till förfogande! Människan borde vara utshoppad, men så är det inte, tyvärr. Behovet idag gäller en helt ny livsstil, med nya livskvaliteter: kortare arbetstid och arbetsfördelning; skuldfria hushållsekonomier; en allomfattande jämlikhet; kärlek och rättvisa inom alla samhällsområden; meningsfull fritid och mänskliga relationer i överflöd.

Att leva med livskvalitet, istället för tidernas värsta vulgärkonsumism, gynnar allt och alla! Vi har varken tid eller råd med bonusdirektörer eller med destruktiv och spekulativ hasardekonomi. Det är den uppenbara insikten som måste bli gällande – tiden rinner nu iväg och blir allt svårare att korrigera.

Marknaden har inte det goda samhället för ögonen. Men det är marknaden som makthavarna förlitar sig på och har för ögonen. Den ideologin är tillväxtfundamentalism enligt det heliga BNP-mantrat. Jesus däremot piskade månglarna ur templet. Något vi kan ta lärdom av.     

De goda exemplens avsaknad. Föredömlighet är inte när makthavarna jagar människor och avkräver dem på ökad arbetsinsats, och högre upp i åldrarna. Samtidigt som makthavarna klär sig i furstens rikedomar, så som furstar plundrade sina offer. Att leva som man lär eller att föregå med gott exempel, hör inte furstarna till. I samhällscasinot är det insatserna som offras i ett tarvligt spel av representanterna för den hägrande makten. Företrädarna spelar bort insatserna, och förlusterna blir stora för dem som fick agera insats. Furstarna tar för sig, och i feodaldemokratin går inte furstarna sina undersåtars ärenden. Undersåtarna tvingas stå till marknadens förfogande när furstedemokraterna så bestämt.

Människas makt över människa, leder bara till hennes fördärv! Och ändå är jag optimist, trots att isen bara smälter! Bäva månde furstarna!

RLC