IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Läkare Utan Gränser är idag en av få hjälporganisationer som arbetar i konfliktdrabbade områden i landet och ger sjukvård, inklusive kirurgi, och dessutom bistår med vatten, sanitet och mat. Men mycket mer akut hjälp behövs.

Foto: Anna Surinyach/LUG

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN:

Ny våldsvåg

Den humanitära krisen fördjupas

Efter en ny våg av attacker och hänsynslösa mord är 10 000-tals människor på flykt undan väpnade grupper och regeringsstyrkor i nordvästra Centralafrikanska republiken. I Bossangoa finns fler än 30 000 internflyktingar och i närliggande områden finns tusentals fler. Läkare Utan Gränser uppmanar nu alla väpnade grupper att respektera säkerheten för civilbefolkningen, liksom för sjukvårdspersonal och hjälparbetare, samt kräver en omedelbar ökning av de humanitära hjälpinsatserna.


  Malin Lager: |2013-10-16|  Det stora antalet människor som nu befinner sig på flykt lever under otrygga förhållanden med begränsad eller ingen tillgång till tak över huvudet, rent vatten, mat och sanitet.

– Under den senaste månaden har vi behandlat mer än 60 personer i Bossangoa för skador som är ett resultat av våld, framför allt orsakade av skottskador och machetehugg. Bland dessa finns även kvinnor och barn, säger Läkare Utan Gränsers kirurg Erna Rijinierse.

Mer än 80 procent av operationerna har rört konfliktrelaterade skador. Vi på Läkare Utan Gränser är förfärade över vad vi ser. Vi ser brända byar och fruktansvärda mordscener. De som flyr är i desperat behov av hjälp och den känsla av skydd som närvaron av hjälporganisationer medför.

Religiösa förtecken

Läkare Utan Gränser har hört ett flertal förstahandskällor vittna om attacker med religiösa förtecken. Bland annat ska beväpnade män ha avrättat åtta män som avskilts från en större grupp som försökte fly i en lastbil. Ett annat vittnesmål talar om mordet på två män i en by, vilket fick många andra med samma religiösa tillhörighet att ta till flykt.

I detta klimat som präglas av rädsla och våld flyr människor för sina liv ut i bushen eller samlas i stora grupper för att söka säkerhet. I Bossangoa har uppskattningsvis 28 000 människor sökt skydd hos organisationen Catholic Mission, vida fler än man har kapacitet att ta hand om. På ett sjukhus som till stor del omvandlats till ett provisoriskt läger befinner sig 1 200 människor. Ytterligare 1 000 personer söker skydd intill en landningsbana, medan omkring 400 andra har samlats i en skola. Den pågående regnperioden innebär också att de som flytt ut i bushen riskerar att få malaria, som är den främsta dödsorsaken i Centralafrikanska republiken.

– Människor har inget skydd och sover där de kan; i kyrkan, skolan eller under något träd. Det är trångt och folk lagar mat, äter, sover, tvättar sig och uträttar sina behov i samma område. Under sådana katastrofala hygieniska förhållanden är risken för sjukdomsutbrott hög, säger Ellen van der Velden, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Centralafrikanska republiken. 

Läkare Utan Gränser är idag en av få hjälporganisationer som arbetar i konfliktdrabbade områden i landet och ger sjukvård, inklusive kirurgi, och dessutom bistår med vatten, sanitet och mat. Men mycket mer akut hjälp behövs.

På alla sina vårdinrättningar behandlar Läkare Utan Gränser människor utifrån deras medicinska behov, oberoende av vilken politisk, religiös eller annan tillhörighet de har.

Tillgången till sjukvård ännu sämre

Sedan oktober har våld och dödliga sammandrabbningar rapporterats i Bouca och Garga i nordvästra delen av landet samt i Mbaïki i sydvästra delen. Under denna tid har civila såväl som sjukvårdspersonal och hjälparbetare utsatts för fysiska attacker. Läkare Utan Gränser har direkt bevittnat avrättandet av en sjukvårdsarbetare samt ett flertal våldsamma attacker mot hjälparbetare. I Bouca fortsätter organisationen att bistå 400 familjer som sökte skydd efter att deras hus brändes ned i september. Om den osäkra situationen fortsätter kommer tillgången till sjukvård för människor i landet – som redan är hårt prövade – att kraftigt försämras.

BAKGRUNDSINFORMATION

Centralafrikanska republiken har i decennier härjats av en politisk-militär konflikt och befinner sig i ett läge av kronisk kris när det gäller den humanitära och medicinska situationen. Efter statskuppen i mars försämrades situationen ytterligare. Rebellgruppen Seleka, som ledde kuppen, fungerar nu som en de facto-regering. Hänvisningar till "regeringsstyrkor" i denna text avser Seleka, före detta Seleka eller Seleka-anknutna väpnade aktörer. Sedan i början av september har våldsamma och dödliga sammandrabbningar mellan väpnade grupper och regeringen ägt rum i olika delar av landet.

Den pågående konflikten förvärrar de medicinska behov som redan tidigare var stora även i stabila områden. Hälso- och sjukvårdssystemet lider brist på kvalificerad personal och det finns bara ett fåtal offentliga sjukvårdsinrättningar utanför huvudstaden. Brist på nödvändiga mediciner är vanliga och många människor har inte har råd att betala de avgifter som krävs för att få medicinsk behandling. En stor andel av befolkningen har inte ens tillgång till den mest grundläggande sjukvård och dödligheten ligger långt över de nivåer som kännetecknar en medicinsk och humanitär kris.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Centralafrikanska republiken sedan 1996. För närvarande driver Läkare Utan Gränser sex vanliga program (i Paoua, Carnot, Zemio, Boguila, Batangafo och Kabo Ndélé) och har nyligen inlett akut verksamhet i Bossangoa, Bria Bouca och Gadzi . I slutet av 2012 hade Läkare Utan Gränser 1 300 anställda i landet.