Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Avskogning i Indonesien för palmoljeplantage i Papua, Indonesien.

Foto: Ulet Ifansasti / Greenpeace

GREENPEACE SVERIGE

Ny EU-skogslag ger hopp, men har för många kryphål

EU:s nya lag för att motverka avskogning är en strimma hopp, men kryphål behöver fyllas igen för att ge det skydd Sveriges, Europas och resten av världens skogar och människor behöver

Åsa Ingves: |2021-12-10| Just nu förhandlas EU-kommissionens utkast på reglering av FERC (Forest and Ecosystems Risk Commodities, eller varor som riskerar att skada skog och ekosystem). Det är ett viktigt verktyg för att få bukt med avskogning världen över, som i mycket drivs på av konsumtion av varor inom EU.

Lagförslaget är tänkt att stoppa importen av produkter kopplade till avskogning, skogsbränder, skogsförstörelse och människorättsbrott. Frågan har drivits av kampanjen #Together4Forests som stöddes av Greenpeace och fler än 100 andra miljöorganisationer och som samlade in nära 1,2 miljoner namnunderskrifter – det största engagemanget för ett EU-samråd någonsin.

Många kryphål finns kvar

Kommissionens utkast var en strimma av hopp. Bland annat ställs det krav på att den som säljer varor på den europeiska marknaden ska kunna spåra dess ursprung och visa att de inte bidrar till skogsförstörelse. Även försämring av ekosystem ska motverkas och kalhyggesbruket kritiseras i utkastet. Det finns dock för många kryphål kvar för att det på riktigt ska skärpa kraven även på skogsbruket på våra breddgrader.

Det saknas även regler kring andra ekosystem, såsom savanner och våtmarker, som också är viktiga både för klimatet och den biologiska mångfalden. Kommissionens förslag omfattar också bara vissa produkter och utesluter exempelvis branscher som gris- och fågeluppfödning, gummi och majs vilka alla har starka kopplingar till avskogning. Förslaget måste också få starkare definitioner av avskogning, hållbar skogsbruk och skogsdegradering.

EU:s destruktiva inverkan på världens skogar

Kommissions förslag ställer heller inte krav på att företag som handlar med denna typ av varor ska beakta internationella lagar om urfolks rättigheter. EU:s finanssektor utelämnas också i det föreslagna regelverket.

Greenpeace menar att en stark FERC-reglering skulle kunna minska EU:s destruktiva inverkan på världens skogar, men kommissionen har lämnat stora hål i förslaget, hål som gör att vitala ekosystem i stora delar av världen lämnas utan skydd. Medlemsländerna och EU-parlamentet måste tajta till lagen så att vi konsumenter kan vara säkra på att det vi handlar inte bidrar till förstörd natur och brott mot mänskliga rättigheter.

GREENPEACE