Urtidens djur har sedan miljoner år tillbaka dött ut – men genom forskning vet vi en hel del om dem.

INDEX     GALLERYCONTENTS

Aquamarin Disc Over Nature, Las Palmas. Foto Januari 2020: Paul Lindberg.

 

NATUR OCH VETENSKAP

Akvarier och djurparker

Vår värld förändras ständigt på ganska kort tid. Omfattningen av människans handlingar påverkar livsbetingelserna. Lyxbilar massproduceras i takt med djurarternas försvinnande.

Paul Lindberg: |2021-01-06|  Runt om i världen har det under ett halvsekel anordnats avancerade akvarier och djurparker. Allmänheten har besökt anläggningarna för det levande livet och kunnat glädjas av detta. Noas ark blev tidens symbol för värnande och handlande för fortsatt liv på Jorden – för djur, växter och människor.

David Attenborough, zoolog, författare och klimatpolitiker är en ledande föredömlighet i samspelet med en omfattande forskarvärld och en global socialhumanistisk mänsklighet. Tillsammans mobiliseras förmågan att rädda liven på Jorden. Det rör som om en större del av mänskligheten. Utan människors agerande för att omedelbart hejda klimatets uppvärmning riskerar en avgörande slutfinal.

Mammon – symbolen för global uppvärmning

Världens djurparker och en mängd vetenskapliga institutioner arbetar frenetiskt med att rädda utrotningshotade och skadade djur i hela världen. Tillsammans med ett globalt engagemang för räddningen av planeten Jorden är det helt möjligt att fortfarande kunna rädda det akuta hotet mot planeten.

Judendom, kristendom och islam har noggrant avhandlat lösningar för att stoppa den globala uppvärmningen. Samtliga religioner under nuvarande tid varnar om skadegörelsen av planeten Jorden. Samtliga religioner har också engagerats i beskyddet för framtiden och livet i det stora hela.

Socialhumanism – symbolen för normalisering

En stor del av mänskligheten tar sitt ansvar. Industrialister verkar för klimatansvaret till viss del. Industrin som orsakar global uppvärmning lägger problematiken till nästkommande generation. Tekniklösningarna läggs sekler framåt i tiden. 

För att sätta fart på lösningarna måste tiden minskas, och det kan lösas med att lagenligt stoppa industrier som orsakar den globala uppvärmningen – till dess att industriprocessen är helt felfritt för fortsatta industriprocesser.

Den nuvarande och omänskliga förstörelsen och det mänskliga ansvaret  måste obestridligen revideras. Politikerna bär nu hela ansvaret för att Jorden saboteras. Och de politiker som hindrar åtgärderna genom att förhala åtgärdskraven ställs till juridiskt ansvar. Livet står faktiskt till stor del på spel. 

Vetenskap och förnuft måste i mycket större grad handla för nästkommande generationer!

Under en skrämmande kort tid har en allt större del av världshavens liv utrotats – bevisligen på grund av vår tids industriella era. Världens soptipp utgör världshaven.

Intresset för havet har ökat i takt med den vetskapen om den ökade miljöförstörelsen.

Uråldrig krokodilart. De djur som överlever i dag finns i Noas arker, medan allt mer djurliv förintas runt om i världen.

Några av världens äldsta djurart, som fortfarande lever, men som nu hotas till utrotning.

Människan måste leva med naturen, mer än av naturen. Utan naturen kan människan inte längre leva, men naturen kan leva utan människan. Ett intensivare symbios är nödvändigt för överlevnaden.

Under några få decennier har akvarier och djurparker växt upp runt om i världen. Parallellt med naturens tillbakagång. Hotet mot djurlivet är en av orsakerna till dessa anläggningar.

Förändringar har skett så länge Jorden funnits. Människan kan ha nått sin högsta nivå på grund av hanteringen av planeten Jorden. Vilket i så fall grundas på som den största miljöboven genom sin industriella era.

Utsikt genom ett fönster. Djurlivet i haven har tidigare varit ganska oåtkomligt i största allmänhet. Avlopp från mängden av miljonstäder förstör havsvattnet för både djurliv och för människor.

Det man inte kan se i haven, eller det som inte längre finns kvar i haven kan istället finnas i akvarier – än så länge.

Det nya akvariet i Las Palmas är större än Noas ark och mycket välgjord. Det är ett upplevelseperspektiv av livets historia och miljöhotet idag.

Växtriket förändras i vissa delar av världen i olika hastigheter. Vissa förändringar har gjorts under mänga miljoner år, medan människan har utvecklats under en förhållandevis kort tid. Människan kan ha uppnått sin högsta punkt.

Jorden är en planet med en mycket rik variation av liv och växtlighet. Variationen och olikheterna har varit till stor nytta.

När temperaturen ökar i världshaven dör många arter. Barriärreven vid Australiens östkust är det för närvarande mängder djur och växter som utrotas. Så har det faktiskt skett under hela Jordens levnad, men idag under människans ledning går det så pass fort så att hon som art kommer att följa med in i en katastrof.

Aquarium Poema del Mar i Las Palma är ett zoologiskt exempel

på en nybyggd modern Noas Ark. Där finns veterinärer och skötare 

i en socialhumanistisk anda för räddning och skydd av havsdjuren.