Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Planeter och människor som missköts går under med tiden. Men mycket kan göras för att upprätthålla livet.

Foto: RLC

RIKARE LIV – CIVILISATION

Nej till Preem!

Ansvaret för klimatet!

DN:s ledarredaktion tar aktiv ställning för rätten att låta Preem fortsätta expansionen med oljeraffinering i Lysekil. Åsikten tycks grundad på ett oljebolags rätt att bestämmande över sig själva.


Paul Lindberg:  |2020-09-07| DN önskar Preem tillstånd för att deras expansionsplaner i Lysekil ska visa vägen till minskade utsläpp. Det vill säga, enligt DN:s åsikt, att ge tillstånd till Preems expansionsplaner i Lysekil och fortsätta sin verksamhet. "Genom att ge tillstånd till Preems expansionsplaner i Lysekil kan Sverige visa vägen till minskade utsläpp." Det om något är absurt och oseriöst.

Istället skyller DN:s ledarredaktion på Miljöpartiets "svaghet och tendens att demonisera vissa tekniker snarare än att se bredare på de miljömässiga konsekvenserna".

Med en gång vill jag ifrågasätta DN:s ledarredaktion och deras beteende gentemot ett fattat beslut av Miljöpartiet som helt grundar sig på vetenskap och nödvändighet för att kunna stoppa den globala uppvärmningen.

Tiden står inte längre till förfogande

Industrin som Preem förvaltat har haft hur mycket tid som helst för att kunna anpassa verksamheterna med klimatbehoven. De har under den globala uppvärmningen låtit finansprocessen fortgå utan något som helst ansvar. Här satte till slut Miljöpartiet stopp.

DN:s ledarredaktion låter raljerande mot Miljöpartiet med yttranden som att "Miljöpartiet har alltid haft en svaghet i att det tenderat att demonisera vissa tekniker snarare än att se bredare på de miljömässiga konsekvenserna." "Miljöpartiet har liksom andra gröna partier i alla sammanhang och oavsett konsekvenserna motsatt sig kärnkraft och genmodifierade grödor. Detta trots att sådana tekniker på många sätt kan minska miljö- och klimatbelastning jämfört med alternativen." 

Ovanstående exempel på hur ansvarsfullt Miljöpartiet hanterade dessa miljöfrågor, så visar däremot DN:s ledarredaktion sina brister. Vetenskaplig forskning har bevisat att runt om i världen kan manipulation resultera till skador för både växter, djur och människor. Det är ett riskfullt vågspel som sätter sina spår framöver.

Bekämpning av fossila bränslen

DN-redaktionen uttrycker sig även nedsättande om Miljöpartiets bekämpning av fossila bränslen, som är helt nödvändigt för att rädda klimatet. Och DN menar att Miljöpartiet motarbetar nuvarande fossila bränslen även om utsläppen och miljöpåverkan kan minskas. Detta är inte på något sätt seriöst.

Vetenskapen idag har en klar vetskap om faktiska förhållanden, och att det nu inte finns något utrymme längre för att förhala nedmonteringen av fossila bränslen. Dessa bränslen har förklarats oanvändbara och farliga för livet på planeten. De negativa argumenten som exempelvis: om vi gör rätt för livet på Jorden, så ersätts förstörelsen av andra – någon på annat håll av planeten.

Sådana argument utkommer från en sanslös egoism och ansvarslösa varulvar som fullständigt struntar i livet på Jorden. Men dessa argument av olika slag är inget annat än destruktiva hotelser. Faktiskt har både FN och EU ställt sig bakom de värderingar som framhålls av Miljöpartiet!

Miljöpartiet tog sitt ansvar! Men det gjorde alltså inte DN:s ledarredaktion.

GREENPEACE

Just nu!

Sätt press på regeringen!

Just nu blockerar Rainbow Warrior och flera aktivister från Greenpeace Norden vägen för ett oljetankfartyg på väg till Preems oljeraffinaderi i Lysekil.

Isadora Wronski: Vi stoppar detta miljöbrott för att uppmärksamma Stefan Löfven och svenska regeringen om att de måste göra detsamma. Tiden att agera är NU. Vår statsminister måste stoppa den planerade expansionen av Preems oljeraffinaderi i Lysekil och välja människors hälsa, miljön och klimatet före ett oljebolags kortsiktiga vinstintressen, Parisavtalet före Preem!

Grönt ljus för Preems expansion skulle innebära en ökning av koldioxidutsläppen med 1 miljon ton per år och göra raffinaderiet till Sveriges enskilt största utsläppskälla. Det skulle göra det omöjligt för Sverige att följa Parisavtalet.

Oljan är ett hot mot vår välfärd och vår ekonomi, regeringen måste välja - Paris över Preem.

- Vetenskapen är tydlig, vi befinner oss i ett klimatnödläge och allmänheten förväntar sig att våra ledare agerar. Vi har mål, internationella åtaganden och den bästa potentialen i världen att lämna oljan bakom oss. Vår statsminister Stefan Löfvén måste välja Paris framför Preem!

Olja är inte längre grunden för vårt samhälles välstånd, det är ett hot mot oss. Tillsammans stoppar vi Preems miljöbrott tills Stefan Löfven tar sitt ansvar och gör det nu.

Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace