Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Desinformation, oavsett om det sker genom sociala medier eller makthavare som försöker skapa splittring och förvirring för egen vinning, utgör ett allvarligt hot mot yttrandefriheten

Foto: Swedwatch

SWEDWATCH

Sverige bör uppmana om nedfasning av fossila bränslen!

Sveriges regering har visat ett klimatledarskap genom att tillkännage att de kommer att fördubbla utvecklingsbiståndet. Sverige bör stödja en hög nivå initiativ och uppmana regeringar att fasa ut de offentliga finanserna för stöd till fossila bränslen utomlands – en möjlighet för Sverige att öka klimatåtgärder inom exportfinansiering.

Jenny Haraldsson Molin: |2021-10-19| Den 1 oktober uppmanade Storbritanniens klimatsändebud John Murton och presidenten för Europeiska investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer öppet regeringar och ledare för offentliga finanser att ansluta sig till ett uttalande om en utfasning av utomeuropeiska offentligt finansierade fossila bränsleprojekt. Uttalandet lanserades vid FN:s klimatkonferens COP26 i november.

Initiativet bygger på en politik som antogs av Storbritannien i mars 2021, som sätter stopp för direkt statligt stöd till fossila energisektorer utomlands, bland annat genom exportkrediter. Sverige har antagit en progressiv klimatpolitik för exportkrediter som begränsar exportfinansieringsstöd till de flesta, men inte alla, fossila bränsleprojekt.

Fördubbling av klimatfinansieringsbudgeten år 2025

Sverige har meddelat att det kommer att fördubbla sin klimatfinansieringsbudget år 2025, vilket i huvudsak gör Sverige till en av de högsta bidragsgivarna till klimatfinansiering per capita. Och Sverige har också möjligheten att visa ytterligare ledarskap genom att uttrycka stöd för Storbritanniens uttalande, står det i det öppna brevet.

Bredare nedfasning för fossila bränslen

Även om svenska internationella offentliga finanser och exportkrediter har liten exponering för fossila bränsleprojekt, hävdar Swedwatch att allt mer progressiva klimatåtgärder behövs för att nå en internationell konsensus för en bredare fas av stödet för fossila bränslen, inklusive exportfinansiering.

Enligt nuvarande politik kan projekt i olje- och gasvärdekedjan, inklusive kraftverk, raffinaderier och rörledningar samt transport och lagring av fossila bränslen, fortfarande stödjas. Läs mer i ett policydokument från Swedwatch.

swedwatch