Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 
 

Levande livet med naturen.

Foto: RLC

Naturskyddsföreningen

Ökar resurserna

Till det lokala arbetet

Naturskyddsföreningen ska förstärka sina regionala kanslier i syfte att stimulera det lokala engagemanget och påverkansarbetet i hela landet. Det var ett av många beslut som klubbades igenom på riksstämman 2021.

Lisa Persson: |2021-06-08| – Vi vill bli ännu synligare, starkare och mer inflytelserika på den lokala nivån. Hela Sverige måste ställa om och då är det viktigt att vi som folkrörelse kan fånga upp det stora intresset för naturen, miljön och klimatet. Att förstärka föreningens regionala kanslier är efterlängtat i vår rörelse, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen ordförande.

Växande engagemang för miljö- och klimatfrågor

För att möta upp människors stora och växande engagemang för miljö- och klimatfrågor beslutade Naturskyddsföreningens medlemmar på den digitala riksstämman att öka stödet till det regionala och lokala arbetet. Beslutet innebär att föreningens regionala kanslier kommer att förstärkas redan från 2022, för att stötta de lokala kretsarna och länsförbunden i att mobilisera medlemmar och påverka lokalt. Från 2023 kommer stödet öka ytterligare.

Storföretagens skatterabatt på el …

Under den digitala riksstämman 26 maj–2 juni hanterades totalt drygt 700 förslag och 250 omröstningar. Andra förslag som klubbades igenom handlade om att utreda storföretagens skatterabatt på el, att kalhyggen ska fasas ut, att öka konsumtionen och produktionen av ekologiska livsmedel samt att starta ett nätverk för hållbar stadsutveckling. Riksstämman beslutade också att fossila bränslen måste förbjudas i Sverige senast 2030.

– Vi måste ha ett fossilförbud till 2030. Regeringens besked om en utfasning till 2040 är långt ifrån tillräckligt – då når vi inte Parisavtalet, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen:

WWW.SNF.SE