IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Hur vi ställer om från de tre klot som skulle behövas om alla levde på svensk medelnivå till det enda vi har. 

Målning, Statens museum for kunst, Köpenhamn.

Foto: RLC

KLIMATAKTION

När larmen tystnar

Allvaret bakom oron

Klimataktions visionsgrupp arrangerade under fjolåret en välbesökt seminarieserie med den fyndiga titeln När larmen tystnar. Lördagen den 18 januari ägde Le Grand Final, som de själva kallade den, rum på ABF-huset i Stockholm. Sista dagen var det dags för samtal med politiker ur Riksdagens jordbruks- och miljöutskott i en fullsatt Z-sal. Samtliga rikdagspartier – det är ju ”Supervalår” – var representerade utom SD som ABF av princip inte välkomnar i huset.


  Rikard Rehnbergh: |2014-01-1819 samarbetande miljöorganisationer ställde den välbefogade frågan: Hur får vi er politiker att prioritera klimatfrågan inför valen 2014? Moderatorn Stina Billinger, Hållbarhetschef på SPP. stod höggravid vid podiet och ställde kloka frågor samt symboliserade klimatoron med ett synbart barn i magen. De medverkande politikerna var Johan Hultberg (M); Ella Bohlin (KD); Staffan Werme (FP); Roger Tiefensee (C); Helena Leander (MP); Sara Karlsson (S) och Jens Holm (V).

Utsläppstak och utsläppsrätter 
Utsläppstak och utsläppsrätter var en stor fråga. Även koldioxidskatter och huruvida Sveriges import skulle räknas in i de samlade koldioxidutsläppen. Så en logisk följdfråga blev hur Sveriges utsläpp skall räknas. Enligt alliansen ligger de under målen medan oppositionen menar att den dribblar med siffrorna och använder falsk matematik.

Nytt var att åhörarna inte bereddes plats att ställa direkta frågor utan i stället fick göra det via Twitter. Det kan tyckas märkligt, och något ifrågasättbart eftersom politikerna kommer väl lindrigt undan då de inte behöver se frågeställaren i ansiktet. Dessutom är det för de mesta de yngre som nyttjar sociala medier och publiken bestod till två tredjedelar av den äldre generationen. Fast Billinger var bra som moderator ställde hon inte en enda kritisk följdfråga.

Det gröna folkhemmet
De Twitterfrågor som togs upp handlade mest om Vattenfall, vilket alla partierna hävdade vara en fråga om ändrade och rakare ägardirektiv; förutom FP som vill sälja det statliga bolaget. Vad gällde den andra större Twitterfrågan, AP-fonderna, är den enligt partirepresentanterna en mer komplicerad fråga och gav inga raka och reda besked.

En intressant och välbefogad fråga var: Vad ska göra Sverige till ett klimatledande land? Grön kemi (C). Klimatsmarta bostäder (FP). Vindkraften (KD). Skogsindustrin och träbostäder (M). Mer vattenenergi (S). Vara mer offensiva (MP). Samhällsplanering. ”Det gröna folkhemmet” (V).

Grand Panthers 
På en given signal reste sig ett stort antal medlemmar ur Grand Panthers – som sista onsdagen i månaden ”strömmar” utanför Riksdagen och brukar få till stånd konstruktiva samtal med de politiker som ids komma ut ur kammaren – med plakat och foton på sina barnbarn som för att påminna politikerna om allvaret bakom oron.

Billinger frågade då: Hur ser framtiden ut; vilket budskap har ni till barnbarnen? 

Det är inte hopplöst, vi skapar framtiden (M). Hoppas på fler politiker som tar klimatpolitiken på allvar (FP). Vi kan förändra det här, bara vi vill (FP). Vi måste visa barnen att vi tar deras klimatoro på allvar (C). Det är ett sundhetstecken att känna oro, barnen kan lobba på sina föräldrar att rösta rätt (MP). Sörj inte – organisera er! (S). Se bara på klimatdebatten 2009, det går att mobilsera kring klimatfrågan (V).

Moderaterna visade upp en progressiv sida 
Anmärkningsvärt var att M visade upp en klimatvänlig och tämligen progressiv sida medan FP gjorde tvärtom, Werme hade en naiv tilltro och hopplös syn på framtiden: lösningar utan åtaganden. Och att alliansens radikala röst inte kom från C utan snarare KD. Bohlin lät som om hon satt på den andra sidan podiet med det rödgröna blocket.

Som upptakt till politikerdebatten framförde dansduon Avart ett utsnitt ur Tango på en soptipp, som symboliserade Nords materiella galenskap. 

Dagens röda tråd var hur vi ställer om från de tre klot som skulle behövas om alla levde på svensk medelnivå till det enda vi har. En bra fråga som många aktivister men inte många politiker lyckades svara på.

Artikeln publicerades ursprungligen i Miljömagasinets nummer 4, 24 januari 2014.