Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Svenskt skogsbruk ses ofta som en framgångssaga och visst har det berikat de stora skogsbolagen, men till priset av förstörda ekosystem, artutrotning och klimatet. 

Foto: RLC

GREENPEACE SVERIGE

More of Everything

Svenskt skogsbruk

I dokumentären More of everything – the Swedish forestry model granskar forskare och experter den svenska skogsindustrins påståenden om bland annat skogsbrukets klimatnytta och tillståndet i de svenska skogarna

Isadora Wronski: |2021-01-20 Är den svenska skogsindustrin verkligen ett skinande exempel på hållbarhet? Att svenskt skogsbruk kan rädda oss från klimatkrisen är ett av de vanligaste påståendena i skogsindustrins propaganda. Tittar man på de biogena utsläppen från bl.a. skogsbruk har dock Sveriges utsläpp inte minskat sedan 1990, klimatarbetet står still.

Samtidigt har vi misslyckats med att leva upp till alla utom ett miljömål och rödlistan över arter vars framtid är osäker bara växer. Det verkar helt klart vara något som inte stämmer.

Förstörda ekosystem och artutrotning

– Svenskt skogsbruk ses ofta som en framgångssaga och visst har det berikat de stora skogsbolagen, men till priset av förstörda ekosystem, artutrotning och klimatet. Antalet rödlistade arter kopplade till skogen är omfattande och vi är långt ifrån att nå våra klimat- och miljömål. Det är en ohållbar situation, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

Dokumentärfilmen

I dokumentären får vi höra vad forskarna har att säga om den svenska skogsindustrins olika påståenden. Här nyanseras den bild som skogsindustrin ofta målar upp: en bild som lovar guld och gröna skogar, löser klimatkrisen och marknadsförs som en framgångssaga.

Dela gärna filmen med alla dina vänner – Det är dags att visa den bistra sanningen och låta industrin stå till svars.

Filmen är producerad av Skydda Skogen och Greenpeace Norden. Forskarna i filmen är oberoende och talar för sina respektive expertisområden.

Isadora Wronski är chef för Greenpeace Sverige

Se filmen här:

MORE OF EVERYTHING