Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Låt oss komma ihåg det när sommaren övergår till en valrörelse för vad som kanske är de mest avgörande mandatperioden för Sveriges klimatomställning.

 Foto: GU

GLOBAL UTMANING

Modigt ledarskap i tider av kris

Står verkligen världens ledare stödlösa och handfallna i vägen framåt? Jag kan inte annat än stämma in i Greta Thunbergs kritik att det bara är blablabla. Det råder inte brist på lösningar, idéer och stöd för hur omställningen kan påskyndas, däremot saknas det ett modigt ledarskap som kan se till att de lösningar som redan finns, också blir implementerade.

Tove Ahlström: |2022-06-30| Nyligen anordnades en stor FN-konferens i Stockholm och många av världens ledare var på plats i Älvsjömässan. Anledningen var att uppmärksamma att det var 50 år sedan Sverige tog initiativ till lyfta hållbarhetsutmaningen i FN-sammanhang. När jag satt i plenum slog det mig att alla länder verkar på djupet engagerade och motiverade att bidra, det finns en acceptans för att vi lever i en klimatkris, men trots det slutade alla tal med böner om hjälp och stöd. Någon ville ha stöd från näringslivet, en annan från rikare länder och en tredje från sin befolkning.

Att vi behöver modigt och tydligt ledarskap för att navigera i kriser har under våren aktualiserats med kriget i Ukraina. Det samma gäller också för klimatkrisen. Vi behöver ledare som vågar leda oss till lösningar och beteende- förändringar som skapar stora utsläppsminskningar, fort. Låt oss komma ihåg det när sommaren övergår till en valrörelse för vad som kanske är de mest avgörande mandatperioden för Sveriges klimatomställning.

Att vi tillsammans bygger en framtid

Jag vill passa på och ödmjukt tacka finansiärer, samarbetspartners, seniora rådgivare, Future Thinkers, styrelsen, medarbetare och praktikanter för deras insatser under året. Ni möjliggör att vi tillsammans bygger en framtid där varken människor eller planeten lämnas utanför.

Nu längtar jag och mina medarbetare efter semester. Vi ska vila, njuta av sommaren och samla krafter efter en intensiv vår. Vi laddar även upp för en spännande höst där vi bl.a. kommer fördjupa vårt samarbete med fackföreningsrörelsen och vidareutveckla Klimatagendans folkbildningspaket, mobilisera nordiskt civilsamhälle för att tillsammans utvärdera och utveckla Nordiska Ministerrådets arbete och såklart bevaka regeringsbildningen och ge den tillträdande regeringen konkreta förslag på hur omställningen kan påskyndas. Tills dess önskar jag er en riktigt fin sommar.

Partnerskap ska stärka män som klimatförebilder i industrin

Tillsammans med industrifacken IF Metall och Unionen, bemanningsföretaget Adecco och näringslivsorganisationen CirEke ska vi få fler medarbetare inom svensk industri att bli Klimatambassadörer – inspirerande och kunniga förebilder på sina arbetsplatser. Huvudmålgruppen är män, eftersom män som grupp står längst ifrån klimatengagemang idag. Läs mer om projektet “Uppdrag Klimatambassadör – nya klimatförebilder i industrin”. Projektet finansieras av Vinnova.

Bygg kapacitet för inkluderande stadsutveckling

Bygg kapacitet för inkluderande stadsutveckling tillsammans med Sweco och Global Utmaning! Vi har börjat samarbete med Sveriges ledande konsulter inom samhällsanalys och strategi för att sprida Her City Toolbox. I höst kommer Sweco börja erbjuda Her City via sin tjänstekatalog. Genom erbjudandet kan alla som har intresse få en unik inblick i den innovativa processen och en bättre förståelse för hur Her City kan användas som verktyg för inkluderande stadsutveckling. Ta del av erbjudandet redan nu genom att gå in på: Her City på Sweco OnDemand.

Tema Klimatkrisen på Bokmässan

I år håller Global Utmaning i programmet för ett av mässans teman – Klimatkrisen – tillsammans med Stockholm Resilience Centre, med medel från Formas. Tema Klimatkrisen kopplar ihop kultur och vetenskap för att engagera och mobilisera. Författare, forskare, politiker och aktivister från hela världen kommer till årets Bokmässa för att tillsammans hitta vägar framåt i klimatomställningen. Vi ses väl i Göteborg den 22-25 september?

Städers roll i omställningen under H22 i Helsingborg

Global Utmaning inledde H22 City Expo i Helsingborg genom att samarrangera en FN-konferens tillsammans med UNECE, UN-Habitat och UN-Desa för att uppmärksamma städers arbete med Agenda 2030. Under två dagar träffades ministrar, C På konferensen lanserade vi rapporten Voluntary Local Review – a bridge between Global Goals and Local Reality.

Nytt klimatnätverk för fack- och studieförbund

Nu vidareutvecklar vi den nätverksgrupp som startats inom initiativet Klimatagendan. Fack- och studieförbund får en hub för kunskaps- och erfarenhetsutbyte sinsemellan i arbetet med rättvis klimatomställning, samt möjlighet till dialog med representanter från låg- och medelinkomstländer. Initiativet finansieras av Union to Union, som här intervjuat vår projektledare.

Global Utmaning på World Urban Forum!

Under World Urban Forum i Katowice, Polen i veckan anordnade Global Utmaning tillsammans med UN Habitat och partners två Her City evenemang om verktyg för inkluderande stadsplanering och designprocesser. Statssekreterare Mattias Landgren inledde första sessionen med att berätta om vikten av jämställdhet och ny innovation för att skapa hållbara städer och hur Sverige bidrar till utvecklingen.

Tove Ahlström, vd Global utmaning

globalutmaning.se