Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Analys: Så mycket koldioxidutsläpp sparas vid ett snabbare förbud mot förbränningsmotorn.

 Foto: RLC

Greenpeace Sverige

Minska koldioxidutsläpp

med förbud

Bryssel: En påskyndad utfasning av nya bilar med förbränningsmotorer från 2028 och kraftigare delmål för minskade koldioxidutsläpp skulle kunna minska efterfrågan på olja i EU och utsläppen av växthusgaser med hundratals miljoner ton, enligt den nya rapporten Driving Change från Greenpeace Tyskland.

Daniel Bengtsson: |2022-06-14| Greenpeace Tyskland har räknat ut hur mycket olja och växthusgaser som kan sparas om EU höjer ambitionsnivån och flyttar fram förbudet mot nya bilar med förbränningsmotor från 2035 till 2028 (som Greenpeace rekommenderar) eller till 2030 (som Danmark och ett antal andra medlemsstater arbetar för).

Jämfört med EU-kommissionens förslag om en utfasning av bilar med förbränningsmotor till 2035 som stöddes av parlamentet den 8 juni, skulle en utfasning till 2028 minska EU:s efterfrågan på olja med ytterligare 540 miljoner ton och utsläppen av växthusgaser med 1,7 gigaton totalt – motsvarande Rysslands årliga utsläpp.

Analysen innehåller också specifika siffror för Sverige: Med en utfasning av bilar med förbränningsmotor till 2028 skulle Sverige kunna spara 41 miljoner ton koldioxid och 13 miljoner ton fossilt bränsle.

Stopp för nya bilar med förbränningsmotorer från 2028

– I Europa rasar ett krig finansierat av EU:s import av fossila bränslen, energipriserna rusar och klimatvetenskapen varnar oss för att världen kommer att missa 1,5°C-målet inom de kommande fem åren. Den bränsleslukande bilindustrin är en betydande del i många av dessa kriser vi står inför. Vi kan inte riskera ännu fler år fastlåsta med fordon som innebär skyhöga bränslepriser, finansierar krig, skadar vår ekonomi och förstör klimatet. Det är nu i händerna på EU:s medlemsländer att fastställa ett utfasningsdatum och sätta stopp för nya bilar med förbränningsmotorer från 2028 för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C, säger Erika Bjureby, Sverigechef för Greenpeace.

Förbudet av nya bilar med förbränningsmotor

Vid ett miljörådsmöte den 28 juni ska EU:s medlemsländer besluta om en gemensam ståndpunkt för förbudet av nya bilar med förbränningsmotor, samt nya koldioxidmål från 2025. Medan regeringar som Tyskland och Spanien stöder kommissionens nuvarande förslag om ett förbud från 2035, kräver en grupp progressivare medlemsländer inklusive Luxemburg, Nederländerna, Danmark och Belgien utfasning till 2030. (Jämfört med EU-kommissionens förslag skulle en utfasning till 2030 och starkare delmål leda till ytterligare oljebesparingar på 390 miljoner ton respektive 1,2 Gt CO2)

Utfasning av förbränningsmotorn till 2028

– Sverige borde gå i första ledet för en omställning och driva på för en tidigare utfasning av förbränningsmotorn till 2028. Först och främst måste utsläppstunga transporter minska kraftigt, men de vägtransporter som ändå finns kvar måste ha nollutsläpp från avgasröret. Det exkluderar inblandning av biobränsle i tanken som Sveriges regering drivit på hårt för, säger Erika Bjureby

Transporter står för nästan två tredjedelar av den olja som används i EU, med Ryssland som den enskilt största leverantören. Växthusgasutsläppen från transporter i EU har ökat med över 25 % sedan 1990 och utgör nu 30 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, där personbilar står för 14,5 % av CO2-utsläppen. Det är den enda sektorn i EU där CO2-utsläppen har ökat sedan 1990 då de istället borde minska snabbt. För att klara klimatmålet på 1,5°C får inga nya bilar med förbränningsmotorer säljas i Europa från 2028 och transportsystemet måste omvandlas radikalt.

greenpeace.org/sweden