IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

USA är fortfarande den ledande vapeninnehavaren, trots neddragningar, med en kapacitet motsvarande hela den övriga världens samlade vapenkapacitet. Statistiken gäller 2013. Under mitten av detta år, 2014, ökar vapentillverkningen åter i väst.

Foto: US Waepons

SIPRI

Militärutgifterna faller i väst

Med risken för ökning 2014

Militärutgifterna fortsätter att falla i väst, men ökar överlag runt om i världen, rapporterar SIPRI. Världens militärutgifter uppgick till $ 1750.000.000.000 under 2013, en minskning med 1,9 procent i reala termer sedan 2012, enligt siffror som släpptes av SIPRI den 14 april i år.


  Stephanie Blenckner: |2014-04-14 Nedgången i den globala och totala vapenproduktionen kommer från minskningar i västerländska länder, ledda av USA, men som ökade i övriga regioner. Faktum är att de militära utgifterna i övriga världen exklusive USA ökade med 1,8 procent. De tre länder som ökade vapenkostnaderna mest var Kina, Ryssland och Saudiarabien. De största leverantörsländerna är USA, Storbritannien, Japan och Frankrike. 

Kina, Ryssland och Saudiarabien är bland de 23 länder i världen som har mer än fördubblat sina militära utgifter sedan 2004. Nedgången i USA:s utgifter under 2013, med 7,8 procent, är ett resultat av slutet på kriget i Irak, i början av kreditutnyttjandet från Afghanistan, och effekterna av automatiska budgetnedskärningar antogs av den amerikanska kongressen 2011. 

Samtidig åtstramningspolitik fortsatte att fastställa trender i Väst-och Centraleuropa och i andra västländer. "De ökade militära utgifterna av tillväxt för utvecklingsländerna fortsätter med oförminskad styrka," det säger Dr Sam Perlo-Freeman, chef för SIPRI:s militära utgiftsrapport. "Även om det i vissa fall är det naturliga resultatet av den ekonomiska tillväxten eller ett svar på verkliga säkerhetsbehov. Medan det i andra fall utgör ett slöseri med naturresurser, dominansen av autokratiska regimer, eller framväxande regional kapprustning."

Saudiarabien och Irak dominerar ökningen i Mellanöstern

Militärutgifterna i Mellanöstern ökade med 4,0 procent 2013 och nådde uppskattningsvis $ 150.000.000.000. Saudiarabiens utgifter ökade med 14 procent, för att nå $ 67.000.000.000, möjligen på grund av spänningar med Iran, men också en önskan att upprätthålla starka och lojala säkerhetsstyrkor för att försäkra sig mot eventuella arabiska våren typ protester.

Att upprätthålla ordning för egen överlevnad för att visas upp för den interna oppositionen, är också den troliga motivet för Bahrains 26-procentiga ökning av vapenupprustningen. Dock var den största regionala ökningen av Irak (27 procent), som den fortsatte återuppbyggnaden av sina väpnade styrkor. 

"Militära uppgifter om utgifterna för Iran, Qatar, Syrien och Förenade Arabemiraten är inte tillgänglig för 2013, vilket innebär att beräknade regionala kostnader totalt sett är mycket osäkra. Detta återspeglar den allmänna opaciteten för militära utgifter i regionen, och även om uppgifter finns tillgängliga kan de inte täcka alla militära utgifter," sade Dr Perlo-Freeman.

Resurser underblåser vapenförvärv i Afrika

Militära utgifter i Afrika ökade med 8,3 procent 2013 och nådde uppskattningsvis $ 44.900.000.000. Mer än två tredjedelar av de afrikanska länder för vilka uppgifter är tillgängliga ökade militärutgifter under 2013. Algeriet blev det första landet i Afrika med militärutgifterna över 10 miljarder dollar, en ökning med 8,8 procent sedan 2012, och på 176 procent sedan 2004. Samtidigt ökade Angola sina utgifter med 36 procent 2013, för att köra om Sydafrika som den största militära spenderaren i Afrika söder om Sahara, och den näst högsta på kontinenten. Oljeinkomsterna tycks vara den faktor som möjliggör både Algeriets och Angolas militära utgiftsökningar.

Kinas militära utgifter fortsätter att öka

Militärutgifter i Asien och Oceanien ökade med 3,6 procent 2013 och nådde $ 407.000.000.000 Ökningen är till största delen förklaras av en 7,4-procentig ökning av Kina, vars utgifter nådde uppskattningsvis $ 188.000.000.000. Territoriella tvister med Kina driver militära utgiftsökningar i länder som Filippinerna och Vietnam. 

"Japans oro över Kinas växande militära makt, i kombination med den japanska regeringens egna nationalistiska politik, har lett till ett slut för Japans långa och gradvisa nedgång av militära utgifter. Den största ökningen i regionen under 2013 var Afghanistan, med 77 procent, eftersom den bygger upp sina säkerhetsstyrkor i beredningen från ett tillbakadragande av de flesta utländska trupper i slutet av 2014", sade Dr Perlo-Freeman.

Översatt från engelska av Paul Lindberg.

RLC