IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Sviiisch, och så blev den svenska järnvägen bortblåst ...

Foto: E-BUZZ

marknadslogikens tragedi

Tillfälligt i funktion

Kapitalets politiker

Man kan undra varför våra toppolitiker, företrädesvis de s-märkta, går med på denna nyordning där allmänintresset successivt säljs ut till förmån för våra s.k. riskkapitalister och deras ickebeskattade vinster. Det som händer just nu i den svenska välfärdssektorn är en stor skam och det gynnar varken brukare, patienter, elever, klienter, kunder, eller vad vi som medborgare numera kallas, respektive alla som är verksamma i dessa olika sektorer i vårt samhälle.


Ulf Svensson: |2016-08-09Det är inte bara rikspolitiker som går från det allmänna till det privata utan även landstingspolitiker, i alla fall i storstadsregionerna. Denna nya tradition är en följd av samhällets tilltagande upplösning och vi har tyvärr bara sett början på denna utveckling.

Senaste erfarenheten av det nya Sverige är en tågresa där vi precis hann i tid till vårt tågbyte. Det var ett byte i Linköping med ett SJ snabbtåg, Kustpilen, från Stockholm till Kalmar, kört av Transved som ägs av två företag till 50 procent. Sämre gick det förra året. Ett tåg från Vimmerby blev plötsligt inställt, vardagsmat enligt de lokala taxibolaget, vilket innebar buss till Linköping. När vi steg av bussen vid Linköping station, med fem meter till Stockholmståget, så startade tåget utan att vi hann att stiga på. Samordningen mellan SJ och övriga bolag är nämligen noll och intet.

Det stora tågrånet

Ett bra exempel på vad som sker beskrivs i boken "Det stora tågrånet" av frilansjournalisten Mikael Nyberg. Trots att boken gavs ut 2012 är den högaktuell. Via intervjuer med personer inom järnvägen, från konduktörer, verkstadschefer, fackliga företrädare, rangerare och verkställande direktörer osv., beskrivs effektivt nedmonteringen av det svenska järnvägssystemet ned till mutter- och skruvnivån. 

Underhållskaos, inga lager av reservdelar, kraftigt utökad hantering och oklar ordergivningsförbindelser; åsidosättande av arbetsmiljöregler, oanständiga statliga avkastningskrav, korta upphandlingsperioder och outbildad arbetskraft; tåg som inte längre stannar på stationer, signalsystem från EU som lamslår trafik i Norrland, kommunikationsbrister på alla håll och kanter och bristande banunderhåll är legio. 

Fast anställda ersatts av uthyrningsföretag (ofta outbildade och ingen kännedom om järnvägar), nedsatta hastighetsgränser på grund av eftersatt underhåll, inställda tåg (som dessutom inte är med i förseningsstatistiken), fler jurister och ekonomer och färre yrkesmän och kvinnor med gedigen järnvägskunskap; kunder som lämnar järnvägstransporter, ej åtgärdade tåg körs ut på spåren – vi möter det exempelvis i form av ickefungerande toaletter.

Det är inte ovanligt med fejkade åtgärdsrapporter – eftersatt snöröjning och anbud inte går ihop – om man inte fuskar, vilket man gör. Utöver detta tillkommer uteblivna upprustningar, innovationer och moderniseringar, och så vidare i all oändlighet.

Sjukvården och annat står på tur

I Sverige har privatiseringen fortsatt inom alltfler samhällsområden. Privatiseringen, med efterföljande skattefusk via s.k. smarta upplägg och skatteparadis, har bara fortsatt. Privatisering är en överideologi i nyliberala program som pressar arbetskraften, utmanar fackliga krav och undergräver yrkeskunskaper och yrkesstolthet. I takt med att digitaliseringen tar över alltfler arbetsuppgifter på arbetsmarknaden – snart behövs inte längre några som arbetar med redovisning och andra arbetsuppgifter som relativt enkelt går att rationalisera med ny it-teknik – så ökar svårigheterna för stora befolkningsgrupper att försörja sig och leva värdiga liv. Inom tågtrafiken finns redan många timanställda som lever nära existensminimum, som exempelvis i Skåne med många olika operatörer, och andelen som har heltidsarbete minskar stadigt.  

Frågan är varför inte Miljöpartiet och Socialdemokraterna gör en generalövning värt namnet och visar upp bristerna, orättvisorna och kvalitetsförfallet inom vården, skolan, omsorgen och tågtrafiken och kommer med skarpa förslag och satsningar som ökar det demokratiska innehållet och solidariteten i samhället? Kanske är man för upptagna med att planera för utbyggd vägtrafik där Stockholmsregionen är ett skräckexempel just nu. Förbifarten är redan påbörjad och nästa projekt heter Österleden. Den s.k. snabbjärnvägen mellan våra tre storstäder är nästa exempel på hur gigantprojekt prioriteras istället för att satsa på hela Sveriges utveckling. 

Nya och större regioner är ett annat exempel på hur våra politiker ger upp och överlåter åt olika eliter att "leka affär". Men, det finns människor och företag som tjänar storkovan och alltfler i dessa led kommer direkt från politikens vardag. Så visst finns det en logik i det som sker men för den vanliga medborgaren blir det allt svårare att leva och överleva i dagens Sverige.

FAKTA:

England drog i nödbromsen

Att det inte fungerar att separera trafikeringen och spårförvaltningen samt bolagisera visar sig i dag genom att störningar i järnvägssystemet dels blir allt frekventare, dels tar allt längre tid att åtgärda. 

Ulf Svensson: |2016-08-09I England, som en del svenska politiker har hänvisat till, har man till och med sålt ut signalsystem, spår och stationer. I England drog man till sist i nödbromsen och gick tillbaka till en mer sammanhållen förvaltning efter att över 2000 företag var inblandade i underhållet av infrastrukturen. Fragmentiseringen har ett högt pris och i Sverige har vägtrafiken övertaget i alla infrastrukturbeslut trots allt tal om hållbar utveckling.

RLC