Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Miljöorganisationer kräver i ett gemensamt upprop ett förbud mot reklam för företag som producerar och säljer varor och tjänster som förstör klimatet och skadar vår hälsa.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE

Majoriteten av svenskarna vill ha ett förbud mot fossilreklam

Sifo: Drygt hälften av svenskarna (52,4 procent) vill införa begränsningar av fossilreklamen, det vill säga reklam som gynnar oljebolagen och användning av fossila bränslen. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Greenpeace.

Ludvig Tillman: |2022-01-10| – Att införa ett fossilreklamförbud är ett relativt nytt grepp för att minska utsläppen, så det är verkligen glädjande att en majoritet av svenskarna redan insett att detta är något som borde införas, säger Gustav Martner, ansvarig för marknadsrättsfrågor på Greenpeace.

I Sifoundersökningen som Greenpeace låtit göra tillfrågas en representativ panel för svenskarna om de vill se ett fossilreklamförbud som liknar det förbud som finns för tobaksreklam. Fossilreklam definieras här som oljebolagens reklam, reklam för bilar med förbränningsmotorer samt reklam för flygresor. En majoritet vill alltså se ett sådant förbud. Att svenskarna vill se tydliga interventioner mot det mest klimatskadliga varor och tjänsterna bekräftas alltså återigen: I den undersökning från Naturvårdsverket som kom tidigare i år visade det sig att 6 av 10 är positiva till förbud mot varor och tjänster som orsakar stora klimatpåverkande utsläpp.

Förbud mot fossilreklam stör inte arbetstillfällen

Att förbjuda just fossilreklam är en jämförelsevis enkel och snabb reform som knappast hotar någon större mängd arbetstillfällen på varken lång eller kort sikt och som skulle öka omställningstakten bort från fossilsamhället. Vid sidan om klimatet finns det också stora vinster för folkhälsan med att snabbt minska användningen av fossila bränslen. Globalt kan så mycket som 8,7 miljoner dödsfall härledas till förbränningen av fossila bränslen.

− Ur ett hälsoperspektiv skulle ett fossilreklam göra stor nytta, precis som förbudet mot tobaksreklam gjort. Luftföroreningarna från förbränningen av fossila bränslen skapar hälsoproblem som kostar stora pengar för sjukvården, säger säger Gustav Martner.

Fossilreklamförbud och rökförbudet på restauranger

– Fossilreklamförbud har redan fått ett så stort stöd bland svenskarna beror troligen på att många sett hur riktade hälsofrämjande förbud varit bra för samhället. När rökförbudet på restauranger skulle införas fanns ett massivt motstånd från lobbyorganisationer och tobaksindustrin. Många politiker lyssnade på dom och ville inte genomföra förbudet, men efter att förbudet trots allt genomförts visade det sig att 90% av svenskarna gillade det och till och med 70% av alla rökare tyckte förbudet var bra. Och det blev absolut ingen kris för restaurangerna, snarare tvärtom, säger Gustav Martner.

Förbud mot fossilreklam på offentliga platser har redan införts i fem städer i Nederländerna och flera brittiska städer har inlett processer om liknande förbud. I Frankrike antogs nya nationella lagar i år som innehåller fossilreklamförbud. I Stockholm behandlas en socialdemokratisk motion om fossilreklamförbud och det har lagts motioner i Örebro och Göteborg. I oktober lanserades ett medborgarinitiativ av 20 europeiska organisationer för att förbjuda all fossil reklam och sponsring inom EU. Om en miljon namn lyckas samlas in kommer ett förbud behandlas av EU-kommissionen.

Fossilbolagens falska lösningar

− Jag är övertygad om att ett fossilreklamförbud kommer införas förr eller senare trots fossilindustrins grepp på viktiga institutioner och vissa politiker. Nu har vi svart på vitt att en majoritet av svenskarna ser igenom fossilbolagens falska lösningar och vill se ett stopp på den reklam som lockar till köp av onödigt stora bilar med förbränningsmotorer och onödigt flygande. Ju snabbare fossilsamhället ersätts av ett bättre system, desto starkare står vi som samhällsbygge. Det är länderna som inte genomför de nödvändiga reformerna nu som kommer sitta med Svarte Petter i slutändan, säger Gustav Martner.

Miljöorganisationer kräver i ett gemensamt upprop ett förbud mot reklam för företag som producerar och säljer varor och tjänster som förstör klimatet och skadar vår hälsa. Förbudet skulle motsvara det som redan idag existerar för tobaksreklam. Hur skulle du ställa dig till ett förbud mot reklam som gynnar fossila bränslen, bilar och flygresor?

Sifoundersökningen genomfördes den 17–29 nov som en webbaserad undersökning med 1000 deltagare. Frågan som ställdes var:

» 24,0 procent svarade “Mycket bra förslag”

» 28,4 procent svarade “Ganska bra förslag”

» 20,6 procent svarade “Ganska dåligt förslag”

» 15,8 procent svarade “Mycket dåligt förslag”

» 11,2 procent svarade “Tveksam, vet ej”

Lista på införda och pågående fossilreklamförbud från den nederländska organisationen Reclame Fossielvrij

Om Medborgarinitiativet

Det föreslagna förbudet skulle göra det omöjligt för företag som säljer fossila bränslen, fordon eller transporttjänster som drivs med fossila bränslen, exempelvis flygresor, från att göra reklam eller ingå sponsoravtal inom EU.

Ett europeiskt medborgarinitiativ (ECI) är en namninsamling som är officiellt erkänd av EU-kommissionen. Om ett europeiskt medborgarinitiativ når en miljon verifierade underskrifter inom den tillåtna tidsramen är EU-kommissionen legalt bunden att ta hänsyn till denna och överväga att göra initiativets krav till EU-lag. Initiativet lanserades gemensamt av över 20 europeiska organisationer den 4:e oktober.

greenpeace