Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Möjligheterna för att rädda klimatet är många. Politiken har den nödvändiga möjligheten att omedelbart ta sitt ansvar. Sedan är det försent! 

 Foto: Airlander

KLIMATSÄKERHETEN

Luftskeppet Airlander 10

Produktion och beställare är i gång

Airlander säljer i dag luftskepp. Det handlar om en avancerad teknologi. Ett luftskepp måste klara besvärliga klimatförhållanden med högsta möjliga pålitlighet. Det ska inte kunna explodera eller störta. Luftskepp kan idag leva upp till både säkerhet och miljöanpassning.


Paul Lindberg: |2019-10-15| Bakom luftskeppstekniken finns ett avancerat kunnande. Ett stort antal av världens ledande vapenindustrier ligger bakom materialforskningen för luftskeppens speciella behov. Dagens luftskepp har alltså sin kunskap och teknologi från framförallt vapenindustrin. 

Det gäller även Airlander, som har beställningar från bl.a. USA. Ändamålet för krigsmaktens intresse för luftskepp var dess mångfald för många olika behov. Bland annat med mobila medicinkliniker i svårtillgänglig terräng. Skeppen är till stor del skottsäkra och explosionssäkra.

Storindustrier plockade fram kvalitetsmaterial som skulle skydda och gagna luftskeppen mot allvarliga påfrestningar. Exempelvis får skeppet inte kunna explodera, eller brinna och gå sönder. 

Optimal teknik och klimatsäkerhet

Luftskeppet ska inte kunna tappa lyftkraften eller störta ned i marken. Heliumgasen används bl.a. som raketbränsle. Gasen är ofarligt i ballongsammanhanget och varaktigt tillsluten. Ballongen kan heller inte läcka ut gas, på grund av ett speciellt säkerhetssystem. 

Tyget för ballongen är gjort av kevlar, uppfunnet av DuPont, vilket är ett starkt material – fem gånger starkare än stål, men bråkdelen av dess vikt. Så här fungerar principerna av tekniken generellt för den kommande transportkommunikationen.   

Biiig! I hangaren blir flygplanet stort som ett luftskepp. Människor och bilar som små leksaker.

Airlander har prövats för planetens alla klimatförhållanden. Tekniken har den högsta kapacitet som är nödvändigt för bästa säkerhet och komfort. Luftskeppet är lite tyngre-än-luft. Vid framdrivningen använder detta skepp också aerodynamisk lyftkraft (men också aerostatisk lyftkraft). Därför har man två extra motorer vid start och landning. 

Luftskeppen kommer att påverka klimatet

Luftskeppens historia är ganska lång. I dag är det flera teknologiföretag som är igång med varierande konstruktioner för olika ändamål. Luftskepp har faktiskt använts länge under modern tid runt om i världen. Exempelvis i Sydamerikas djungler för skogsbevakning och forskning. En svensk professor hade ett luftskepp för sin forskning i asiatiska djungler. För att inte tala om Essos gigantiska luftskeppsplaner med nästan en kilometers längd – för transport av naturgas. Enklare luftskepp används över hela världen än idag. Och de mera avancerade luftskeppen produceras idag för framtidens behov. 

Och  detta påverkar givetvis hela transportsystemen – vilket är själva meningen. Mängden gods med luftskepp kan ersätta långa miljöskadliga transporter med långtradare, i samklang med järnvägarnas kapacitet att transportera långtradare med gods för långa resor. Tillsammans kan det betyda mycket för de akuta behoven av att rädda jordens klimat. Men, det är bråttom!

Efter första världskriget gällde luftskeppsutvecklingen mest för personresandet, och för industriella intressen.

Efter Hindenburgkatastrofen försvann intresset för luftskepp i Europa. Luftskeppen av i dag är inte explosiva. Framöver kommer luftskepp kunna transportera gods som är av betydligt större vikt och omfång än vad dagens långtradare kan prestera. Luftskepp och järnväg kan ersätta en stor del av väg- och flygtransporter. Det är bra för klimatet.

I dag tillverkas luftskepp

Många teknikföretag har varit intresserade av luftskepp – med dess konstruktiva möjligheter. Det handlar helt enkelt om kvalitativa förändringar och förbättringar för planetens behov och överlevnad. Med denna kunskapsutveckling har många av världens främsta teknikindustrier lagt fram kunskapsunderlaget. Det var inledningsvis ämnat för militära ändamål. Men det blev i istället en lämplig möjlighet för att möjliggöra räddningen av den globala uppvärmningen. De industriella alternativen för klimatet, och i en stor omfattning, är det säkraste för planetens omdaning. Och det ger sysselsättning och förtjänster. Allt som skadar miljön måste ovillkorligen ersättas! 

Den skrämmande nyheten

När klimathotet gjordes allmänt känt under 1970-talets början beskrevs planeten stå inför en skrämmande uppvärmning inför framtiden. Det blev stora rubriker i en stor del av världens medier. Jag själv läste detta i ingenjörstidningen Ny Teknik, och blev intresserad av vad detta skulle komma att innebära för framtiden. Den framtiden rusade fram till i dag. Informationen om denna utveckling har presterats av en mängd forskare från hela världen. Det har varit under FN:s ledning som den ledande informationen kunnat spridas för världens människor. 

Informationen beskrev klimathotet precis så som det har blivit – och de beskrev även en besvärlig fortsättning framöver. Planeten blir varmare och varmare och naturen reagerar därefter. Och så hamnade vi till slut mitt i uppvärmningen. 

De politiska krafterna har i stort sätt inte gjort tillräckligt mycket för en kvalitativ räddning av planeten. De är osäkra om vad som måste göras, eller för att kunna behålla allt som vi har nu. Och därmed har de gjort sig ansvariga för vad som hänt fram till i dag. Politikers pinsamma okunskap om den verklighet vi står inför, vill de lappa ihop med ökad kärnkraft. Vilket är tragiskt hel enkelt. Det är som att rädda klimatet med att elda i skogarna. 

hybridairvehicles

  

Kabinens komfort. Luftskeppet betecknas som flygplan och är för närvarande världens största.

Airlander i Sverige

OceanSky

År 2023 lanseras en resa till Nordpolen. Skeppet är nästan en lättare en luft farkost, och det är själva poängen med detta resande. Miljön och klimatet tar inte stryk av detta flygande. 

Svenska företaget OceanSky lanserar en unik resa till Nordpolen år 2023. OceanSky definieras som flygplan, men är ett luftskepp. Och ska erbjuda den högsta komfort med förstklassiga kabiner. En tjusig introduktion för företaget OceanSky. 

Framöver kommer troligen interiören kunna förändras efter behov eller tycke och smak.

Luftskeppet är av det engelska märket Airlander 10. Expeditioner ska alltså startas på Svalbard som sedan flyger med passagerarna till nordpolen. 

Lättare-än-luft är poängen med att åter ta till vara fördelen med luftskeppens möjligheter och miljöegenskaper. Men också för ekonomiska och kommande möjligheter för rätta lägespositioner inom bland annat gods- och persontrafik.

Komforten på OceanSky är det som benämns lyx. Och ska man resa långt så behövs det bekvämliga och avancerade sovkabiner med toalett och dusch. Att titta på teve är kanske ingen större höjdare. Det finns annat att titta på.

Se Nordpolen under fötterna och väggarna. En drömlik upplevelse.

oceansky

 

RLC