IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Sedan 1970 fram till 2012 har bestånden av fåglar, däggdjur, amfibier, reptiler och fiskar minskat med 58 procent.

Foto: WWF

WWF

Living Planet Report

Många ryggradsdjur försvinner till 2020

WWF:s rapport Living Planet Report 2016 visar att människan kan vara på väg att orsaka den sjätte massutrotningen. Bestånden av ryggradsdjur kommer att ha minskat med 67 procent under 50 år, från 1970-2020. Redan nu har populationerna mer än halverats. Globalt lever och konsumerar vi som om vi hade 1,6 planeter. Varje svensk har en livsstil som kräver mer än 4 jordklot. 


Marie von Zeipel: |2016-10-27| Två tredjedelar av planetens ryggradsdjur riskerar att försvinna till 2020. – Vi överkonsumerar jordens resurser och i Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot till vårt förfogande. Vårt fotavtryck ökar i stället för att minska. Men loppet är inte kört. De goda nyheterna är att det finns lösningar, inte minst måste vi göra vår produktion och konsumtion av mat och energi mer hållbar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

ett sjätte massutdöende

Mångfalden av djur och växter fortsätter att utarmas. Allt fler forskare varnar för att världen riskerar ett sjätte massutdöende orsakat av oss människor. Det är första gången som en enskild art – människan – orsakar allvarliga förändringar på jorden. Fyra av nio trösklar som är avgörande för de globala processer som upprätthåller liv på jorden har redan överskridits, enligt Stockholm Resilience Center, som medverkar i rapporten.

Sedan 1970 har bestånden av fåglar, däggdjur, amfibier, reptiler och fiskar minskat med 58 procent (Living Planet Index, 1970 - 2012), enligt Living Planet Report.

– Vi förstör livsmiljöer och ekosystem, orsakar stora klimatförändringar och överexploaterar fisken i haven. Om utvecklingen fortsätter i samma takt – vilket mycket pekar på – blir nedgången 67 procent år 2020, jämfört med basåret 1970.  En otroligt kraftig minskning på bara 50 år, säger Håkan Wirtén.

Sverige tillhör ”värstingligan” 

Sverige tillhör ”värstingligan” när det gäller fotavtrycket vid sidan av USA, Kanada, Australien, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Oman och Belgien. Svenskarna har stor import av konsumtionsvaror som framställs med fossil energi, inte minst från Kina. Det blir höga indirekta koldioxidutsläpp som följd. Mer än hälften av fotavtrycket orsakas av koldioxidutsläpp. USA använder 8,2 globala hektar per capita, Sverige 7,3, Tyskland 5,3, Argentina 3,1 Kina 3,4 och Tanzania 1,3.

– Satsningar på en bättre energimix med förnybara bränslen äts delvis upp av ”kolimporten” från vår mat och våra prylar. Vårt ekologiska fotavtryck påverkas också av att vi bor i ett avlångt och kallt land, har en energikrävande fordonspark, värmer upp stora bostäder och har en hög köttkonsumtion, säger Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF.

Men det går att vända trenden. Det nya globala klimatavtalet tillsammans med FNs nya hållbarhetsmål ger en bättre grund än någonsin tidigare. Kraftfulla åtgärder krävs för mer hållbar konsumtion och produktion i alla länder.

Världsnaturfonden WWFs krav till regeringen:

» Ta fram mål för att minska våra konsumtionsbaserade utsläpp

» Utarbeta en strategi för hur vi halverar Sveriges köttkonsumtion

» Stopp för nyförsäljning av fossildrivna bilar – om möjligt till 2025

FAKTA OM LIVING PLANET

 

Klicka på bilden! Engelska. PDF

Läs rapporten 

Living Planet Report!

Fakta Living Planet Report

Living Planet Report (LPR), ges ut vartannat år och 2016 för elfte gången. Rapporten ger en helhetsbild av planetens tillstånd, trycket på naturresurserna, förändringar i den biologiska mångfalden och i ekosystemen – och vad detta betyder för mänskligheten. 

Marie von Zeipel: |2016-10-27| Rapporten tas fram av WWF i samarbete med Zoological Society of London, Global Footprint Network, Stockholm Resilience Centre med bidrag från Stockholm Environment Institute och Metabolic. Professor Johan Rockström har skrivit förordet.

Rapporten innehåller ett artindex – Living Planet Index – och kurvor över det ekologiska fotavtrycket – Ecological Footprint. Dataunderlaget är större och omfattar 22 procent fler arter och 36 procent fler populationer än i förra rapporten.

Det ekologiska fotavtrycket visar hur mycket av jordens biologiskt produktiva yta som används för människans konsumtion. Det innebär bland annat att vi fiskar ut haven snabbare än fiskbestånden återväxer och släpper ut växthusgaser i en sådan takt att naturen inte hinner fånga upp och binda dem.

Fler siffror och fakta

90 procent av alla kommersiella fiskbestånd i världen är överfiskade eller fiskade till sin maxgräns. Bara 10 procent av fångsten kommer från ett hållbart fiske.

239 miljoner hektar naturskog har försvunnit sedan 1990 – en yta lika stor som fem Sverige. Främsta skälen är avskogning för soja och palmoljeproduktion samt ohållbart skogsbruk.

30 procent av jordmånen har försämrats. Uppskattad kostnad per år är 300 miljarder US-dollar (drabbar jordbruksproduktion och andra ekosystemtjänster).

Klimateffekter påverkar både land och hav. Idag är till exempel 75 procent av korallreven hotade – de ger oss syre, skydd mot tsunamis och är hem för 25 procent av alla fiskarter.

50 länder upplevde vattenstress eller vattenbrist 2015. De mest utsatta länderna finns i Afrika och Asien.

Jordbruksproduktionen står för 69 procent av sötvattensanvändningen.

RLC