Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

ABBA har under lång tid engagerat sig i UNICEFs arbete. Sedan 1979 har ABBA stöttat UNICEF genom låten Chiquitita, vilket fram till 2021 resulterat i intäkter på 44 miljoner kronor till UNICEF.

Foto: UNICEF /  Ludvig Andersson

UNICEF

ABBA skänker Little Things

till UNICEF

Musik skänker glädje och tröst, ibland kan den till och med rädda liv. När ABBA nu släpper singeln Little Things, från nya albumet Voyage, den 3 december meddelar de fyra ABBA-medlemmarna att de skänker intäkterna från låten till UNICEF.

Natasha Esbjörnson: |2022-01-01| Pengarna kommer att gå till UNICEFs globala arbete med att skydda barn från våld, övergrepp och exploatering, inte minst flickor som är särskilt utsatta i spåren av pandemin.

Över en miljard barn utsätts för våld, inklusive sexuellt våld, varje år. Konsekvenserna är djupgående, bestående och ofta dödliga. Var tionde minut dör en ung flicka någonstans i världen på grund av våld. Men skydd av barn handlar inte bara om fysiskt våld. Även den psykiska hälsan påverkar barns säkerhet och välbefinnande. Särskilt flickor står inför specifika utmaningar, som barnäktenskap och sexuellt våld.

Musik är viktigt för alla och särskilt för barn och unga. Musik kan trösta, peppa, lugna och få oss att må bättre. Men musiken kan också rädda liv. Att Agnetha, Björn, Benny och Anni-Frid nu väljer att skänka sina intäkter från låten Little Things till UNICEF är helt fantastiskt. Det kommer att bidra till att fler barn, inte minst flickor, kan skyddas från våld och stärkas. Tack ABBA, för att ni genom er musik gör det möjligt för fler barn att få leva, utvecklas och må bra. Det är ingen liten sak.

ABBA har stöttat UNICEF

ABBA har under lång tid engagerat sig i UNICEFs arbete. Sedan 1979 har ABBA stöttat UNICEF genom låten Chiquitita, vilket fram till 2021 resulterat i intäkter på 44 miljoner kronor till UNICEF.

– Vi tror att det är omöjligt att utrota våld och fattigdom utan kvinnors egenmakt. Det är därför vi stödjer UNICEF i att skydda flickor från sexuellt våld och stärka deras globala arbete för skydd av barn. Det har vi gjort i många år med vår låt Chiquitita och nu har vi bestämt oss för att ge UNICEF en julklapp i form av en andra låt: Little Things från vårt album Voyage, säger Agnetha, Björn, Benny & Anni-Frid.

Varje gång Little Things spelas går intäkter till UNICEF för att skydda barn från våld. Det gäller när låten streamas på Spotify, iTunes eller Youtube eller när någon köper singeln.

Barns rättigheter Våld mot barn skydd av barn

FN:s barnfond UNICEF bildades för 75 år sedan med uppdraget att säkerställa barns grundläggande behov och mänskliga rättigheter. Även om det finns mycket kvar att göra så har konkreta resultat uppnåtts. UNICEFs arbete för jämställdhet har bidragit till att minska antalet barnäktenskap från en av fyra flickor som gifte sig förra decenniet till en av fem idag. UNICEF har upprättat program för att skydda barn från våld, utnyttjande och övergrepp i över 150 länder. Och arbetet för mental hälsa nådde under 2020 31,2 miljoner barn i utsatthet, trots covid-19-pandemin.

FNs barnfond UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation. UNICEF finns på plats i 190 länder och arbetar för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både i akuta katastrofer och långsiktigt. UNICEFs uppdrag är att skapa varaktiga förändringar för alla barn i hela världen. Med barnkonventionen som grund arbetar UNICEF för att alla barn ska få tillgång till rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras av frivilliga bidrag.