IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Kulturminister Lena Liljeroth-Adelsohn kritiserar presstöd till högerextrema tidningar.

Foto: Regeringskansliet

REGERINGEN

Demokratins försvar

Inget presstöd till högerextremism

Presstödsnämnden har fattat ett beslut om huruvida högerextrema tidningen Nya Tider ska få presstöd. Beslut om Nationell Idag har även tagits. Besluten kommer dock inte att offentliggöras förrän senare. Att tidningar med odemokratiska budskap kan få presstöd har kritiserats av kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth.


 Sumbu Temo:  |2013–09–27| "Skattemedel ska inte användas för att sända budskapet att människors värde beror på var jag kommer ifrån eller vem jag är", skriver kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth i en debattartikel på SVT där hon kritiserar att presstöd kan ges till tidningar som är antidemokratiska. 

Nya Tider, som bildades efter en internkonflikt i Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag, har ansökt om 1,7 miljoner i presstöd. Tidningens redaktion består av Nationell Idag:s tidigare redaktion.

Även Nationell Idag kan få fortsatt presstöd. Tidningen beviljades i december preliminärt presstöd och på torsdagen togs ett slutgiltigt beslut om stödet.

Besluten om presstöd offentliggörs
Presstödsnämndens regelverk har kritiserats tidigare. För tre år sedan lämnade Martin Ahlquist, chefredaktör på nyhetsmagasinet Fokus, sitt uppdrag i nämnden i protest när Nationell Idag beviljats presstöd.

– Om väljarna ska ha ett förtroende för ett presstödssystem så måste det vara utformat på ett sådant sätt att man inte stödjer tidningar som driver en rasistisk linje där man gör skillnad på människor utifrån etnicitet och hudfärg, sade Ahlquist till Sveriges radio.

KULTURMINISTERN KRITISERAR PRESSTÖDET
Lena Adelsohn Liljeroth har även tidigare kritiserat presstödet till Nationell Idag. Regeringen gav då presstödskommittén i uppdrag att granska om demokratiska värderingar kunde läggas som krav för att erhålla presstöd. Presstödskommittén fastslog att ett sådant krav skulle strida mot yttrandefriheten. Ett stopp kan först aktualiseras när en tidnings retorik utgör hets mot folkgrupp.