Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Demokratifrågan måste nu sättas på allvarligare plats för prioriteringen av en omfattande klimaträddning för framtiden

Foto: RLC

RIKARE LIV CIVILISATION

Låtgåpolitik eller

klimaträddning?

Den politiska låtgåandan är ett ohyggligt svek mot nästkommande generationer. Industrin och världshandeln prioriteras först och främst – och sist tycks räddningen mot den globala uppvärmningen komma. Det om någonting är skrämmande!

Paul Lindberg: |2022-02-16Visst, vi är helt beroende av både industri och handel – för den nödvändiga helheten. Men det beroendet måste omdanas snabbt till en mer socialhumanistisk utveckling – för det levande livets skull. Vår tids egoliberalism handlar först och främst om räddningen av det egocentriska innehavet av korttids-nuets livsstil eller ägarinnehavet i tiden. Det leder helt enkelt till förstörelse för hela kollektivet – ja, faktiskt för livet på jorden i det stora hela!

Marknaden och politiken känner av pressen från det nödvändiga klimatförsvaret – det som rubbar cirklarna på grund av den nödvändiga räddningen för civilisationen och framtiden. Det tillståndet tycks redan vara i en sådan omfattning att andra kretsar helst vill fortsätta i gamla hjulspår och låta det bära eller brista – eller "låta det rehabiliteras av sig självt" – ett klart förräderi mot mänskligheten.

Industrin måste ställas in i leden

En större del av den vetenskapliga kunskapen kräver att politiken nödvändigtvis måste ta sitt högsta ansvar och först och främst prioritera kampen mot den globala uppvärmningen! Industrialismen måste ställas in i leden för att omedelbart förverkliga minskningen av den globala uppvärmningen.

Politiken tycks ha drabbats av fenomenet "demokratisk galenskap" som kräver röster för försvaret av det som har presterats av industri och handel. Och då tycks inte framtidsbehoven vara det mest ansvarsgiltiga – "endast nuet blir då den enda verkligheten – inte framtiden". Demokratifrågan måste nu sättas på allvarligare plats för prioriteringen av en omfattande klimaträddning för framtiden – som det mest självklara!

Politiken vrider sig från det nödvändiga ansvaret

Den globala industriutvecklingen har nått sin oerhörda framgång i historien, och den rika världen har slagit alla rekord i framgångar – ekonomiskt och profitmässigt. Parallellt med dessa framgångar har mänskligheten ökat till 8 miljarder människor, och med den ökningen tillsammans med den industriella produktionsökningen, tillsammans med den ökande globala uppvärmningen blir det gigantiska problem. Djurarter på planeten minskar snabbt, och den globala uppvärmningen påverkar klimatet på ett så tydligt sätt att ingen kan säga att det inte är något problem – eftersom problemet är gigantiskt!

Parlamentarism av idag har visat sig vara otillräcklig, den måste utvecklas för de större behoven av social och humanistisk demokratiutveckling. Demokratisk parlamentarism måste därför kunna prestera ansvaret och skyddet för nästkommande generationer av allt liv på planeten. Den politiska propagandan driver fram fördomsfulla motsättningar som "jobben måste räddas" o.s.v. Men det är propagandan för att skjuta problemen in i framtiden, så som har gjorts i flera decennier.

En sanning är att jobben självklart måste räddas men inte på bekostnad av en klimatuppvärmning som fördärvar världen.

"Dammluckorna tycks ha öppnats …"

Ulf Svenssons artikel i denna tidning tydliggör behoven av en kvalitativ och global tanke och värdeförändring i en mycket allvarlig tid i mänsklighetens historia. Det tycks tydligen inte finnas något särskilt stöd av politiken för den akuta klimaträddningen för närvarande. Det är självklart "skrämmande", och det är just det som "skrämmer" som lamslår den mänskliga och politiska handlingsförmågan för en i stunden behövande och nödvändig acceleration för räddningen. "Klimathotet" tycks mest uppfattas inom politiken som hotet mot tidens framgångsrika industrialism och ekonomiska världshandel. 

Sakförhållandet handlar om ett behov för en acceptans av verkligheten och vad som omedelbart måste uträttas!