Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Långtradare på godståg för längre transporter har gått igång i flera länder. Det är en säker åtgärd för ytterligare möjligheter att bekämpa den globala uppvärmningen. 

 Foto: Flexiwaggon

FLEXIWAGGON

Lastbilstransport på järnväg

Klimatsmart och lönsamt

Den globala uppvärmningen drivs upp av världens ökade utsläpp av olika gifter av olika slag, bland annat koldioxid. Bilismen är en stor syndare – det gäller el- och petroleum bilar. Men det går drastiskt att minska det förhållandet. Långtradarna tar tåget, exempelvis!


Paul Lindberg: |2019-09-03  Den industriella expansionen i världen har inte ingripit mot den ökade uppvärmningen vilket har lett till snabbare ökning av klimatuppvärmning. Det är vetenskapligt bevisat, trots alla högersextrema klimatförnekare. 

Det råder inom industrierna som orsakar klimatuppvärmningen en viss handlingsförlamning, med resultat av fortsatt ökning av problemen. Det absolut nödvändiga är att det måste till kvalitativa livsstilsomställningar inom industri, samhälle och konsumtionskultur. 

Och det glädjande är att det är på gång i många länder. I vissa länder är det tvärtom, när exempelvis presidenten  eldar upp regnskogarna i sitt eget land. Men i den framåtblickade industrivärlden finns det stort hopp och kunnande, och utan den kunskapen brinner världen upp. Det är ett faktum!

Flexiwaggon är det glädjerika företaget som laddar upp när det som bäst behövs. Initiativtagaren till företaget är Jan Eriksson och han säger: "lastbilar, personbilar och bussar är viktiga för vårt samhälle och dess infrastruktur, men kommer dock med utsläpp som skadar miljön." Jan Eriksson säger också att det är med elektricitet som möjliggör att minska de negativa utsläppen från transportsektorn. Men han konstaterar också att det leder till en hel del utmaningar, och då handlar det om stora investeringskostnader och ett massivt behov av ökad strömtillförsel, som kan jämföras med strömförsörjningen av järnvägen av idag.

Det kan i sin tur jämföras med förslaget om eldrivna långtradare på motorvägarna, vilket skulle kräva flera gånger så stor mängd strömtillförsel. Det hela handlar alltså om ersättningsprocessen av fossila bränslen. 

Företaget Flexiwaggon introducerar ett program – ett alternativ för lastbilstrafik – för medel- och långa sträckor i en mobil vagnlösning för biltransport på järnvägen – en så kallad "Mobil Truckstop".

Lönsamhet och klimatvänligt är lösningen som gäller för det här projektet. Det blir alltså betydligt billigare att låta långtradare åka tåg än att köra på egen hand när det gäller långa sträckor. Det är en av de tunga argumenten för projektet. 

Jan Eriksson säger: "Lösningen som beräknas stå klar i höst ska inte bara gynna vårt klimat utan dessutom göra landsvägstransporter mer lönsamma för åkarna som kommer att kunna åka mellan 50-70 kronor per mil. Lastbilen kan färdas mil efter mil – även när chauffören sover och lastbilen står still."

Flexi Waggon  Informationsmemorandum, 31 sidor:

FLEXI WAGGON

Flexiwaggon

Flexiblare transporter

Gör transporter mer flexibla
Flexiwaggons mobila vagnlösning kan rymma minst 22 lastbilar, och upp till 120, på en och samma resa och dess smarta design gör det möjligt att köra på och av utan behov av terminaler, något som förenklar transporterna och gör dem mer flexibla. Jan Eriksson menar att det är en unik, grön logistiklösning, helt i linje med framtidens miljötänk som gör transporten av fordon snabbare och billigare, samtidigt som framkomligheten kan garanteras trots eventuella elavbrott i strömförsörjningen på järnvägen.

Flexiwaggon kan till skillnad från eventuella elektriska långtradare på motorvägar fungera helt utan extern strömtillförsel. Det innebär att vagnens alla funktioner kan upprätthållas även vid exempelvis strömavbrott då Flexiwaggon genererar egen el till ett batteripack på 72 Kw.

Stort behov i världen
Det är inte bara i Sverige behovet av en hållbar järnvägslösning för transittrafik är stort – flera länder i Europa söker aktivt efter ett alternativ likt Flexiwaggons och i USA har man redan identifierat företagets mobila vagnlösning som ett alternativ för utformningen av ett visnings- och demonstrationsprojekt i staten Washington.

– Flexiwaggons vagn beräknas vara klar i slutet av november 2019.Vi siktar på att sälja 720 vagnar under 2022 och vi har etablerat kontakter med flera potentiella kunder som vi har goda förhoppningar om att kunna sluta avtal med.

18 augusti inleder Flexiwaggon en nyemission om 8,424 MSEK som ska hjälpa bolaget att vidare marknadsföra och sälja Flexiwaggon i första hand i Europa under de närmaste arton månaderna.

Om Flexiwaggon
Flexiwaggon ger åkeriföretag och organisationer med egen transportkapacitet möjlighet att kostnads- och miljöeffektivisera sin verksamhet genom att kombinera järnväg och väg i transportlösningen. Att erhålla möjlighet att frakta gods på järnväg i så stor utsträckning som möjligt, ger både företagsekonomiska och miljömässiga vinster.

 

RLC