IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Svenska kyrkans kulturstipendier 2014 har delats ut av ärkebiskop Antje Jackelén under kyrkomötet i Uppsala. Fr v syns författaren Jonas Brun, Joakim Demmer och Margarete Jangård, filmare respektive producent, samt skådespelaren Gustaf Hammarsten. Kyrkomötets ordförande Karin Perers gav rosor till alla stipendiaterna.

FOTO: Magnus Aronson/IKON

SVENSKA KYRKAN

Kulturstipendiet

Mångfaldigt kulturliv

Svenska kyrkans kulturstipendier 2014 har delats ut. Orionteatern tilldelades 100 000 kr för den kommande produktionen ”Det flygande barnet”. Lika mycket fick Joakim Demmer för dokumentärfilmen Dead Monkeys Fear No Hyenas om landgrabbing, liksom textilkonstnären Anna Olsson för bildvävsprojektet ”Möten i isolering”.


Daniel Bramsell: |2014-10-18| Inom området litteratur blev det i år två stipendier, 50 000 kr till Åsa Maria Kraft för diktsamlingen ”Randfenomen” och 50 000 kr till Jonas Brun för romanprojektet med arbetsnamnet ”Hermafroditos”. Frida-Li Lövgren fick 50 000 kr för sitt elektroniska musikprojekt ”Fides” och Johannes Heldén fick samma summa för det genreöverskridande verket ”Ekopoesi”.

Det handlar om elektrobaserad musik, bildvävar med motiv från svenska häkten, poesi om ett honungsbi och klimatförändringar, könsöverskridande litteratur, genreöverskridande ”hybridpoesi” om utrotade djurarter, dokumentär om etiopisk landgrabbing och teaterföreställning om vad ett barns död gör med en familj.  

DET VACKRA, SANNA OCH GODA

– I kultur möts ofta det vackra det sanna och det goda, och ofta framställt som dess motsats. Då blir det utmanande. Estetik och etik möts också i de projekt som ni får stipendier för. Jag önskar av hela mitt hjärta att ni får känna beröringen av skaparens helige ande i det ni gör, och att era skapelser ska beröra människor så att sanning, skönhet och godhet kan skaka hand med varandra, sade ärkebiskop Antje Jackelén innan hon delade ut diplomen, följd av kyrkomötets ordförande Karin Perers som gav rosor till stipendiaterna.

Utdelningsceremonin inleddes med ett tal av kyrkostyrelsens 1:e vice ordförande Wanja Lundby-Wedin och därefter visades ett klipp från filmen ”Förvaret” av Shaon Chakraborty, Anna Persson och Anna Weitz, som fick kulturstipendium förra året.

Svenska kyrkans kulturstipendier

Svenska kyrkan vill verka för ett rikt och mångfaldigt kulturliv och leva i dialog med de kulturutövare som i vår tid bearbetar frågor om vad det är att vara människa. Därför delar Svenska kyrkan årligen ut kulturstipendier om sammanlagt 500 000 kr för att uppmuntra till utbyte mellan kulturutövare och kyrka. Stipendiet riktar sig till utövare inom bild och form, litteratur, film, scenkonst och musik eller genreöverskridande gestaltningsformer. Det kan också sökas av församlingar och andra institutioner inom Svenska kyrkan.

I bedömningen av projekten är konstnärlig kvalitet och existentiell relevans mest avgörande. Med existentiell relevans avses att projektet på något vis tar upp frågor som är betydelsefulla för människans liv. Det kan vara verk som anknyter till den kristna traditionen och de bibliska berättelserna, men behöver inte vara det. Därnäst värdesätts om projektet etablerar nya samarbeten och samverkansformer. Projekt som berör barn och ungas liv välkomnas särskilt.

RLC