IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Hur kan vi tillsammans ta ansvar och samverka för ett öppet och inkluderande samhälle?

FOTO: RLC

KYRKA-ARBETSLIV I SAMVERKAN

Mötesplats och kunskap

Det okränkbara människovärdet

För en tid sedan möttes Nätverket kyrka-arbetsliv till samtal. LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson var värd för mötet dit företrädare för arbetsmarknadens parter, kyrkor och samfund var inbjudna för att samtala och dela erfarenheter utifrån gemensam grundsyn och hur vi tillsammans kan bidra till ett gott samhälle.  


  Malin Emmoth: |2014-11-19| Nätverket kyrka-arbetsliv bildades för trettio år på initiativ från dåvarande LO-ordförande Stig Malm som inbjöd kyrkorna till möte kring värderingsfrågor, arbetslöshetsfrågor och internationell solidaritet. Utifrån det mötet bildades en arbetsgrupp där fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och näringsliv, också med inbjudan till åriga konferenser kring arbetsliv och med fokus på människan lika värde. Från Equmeniakyrkans håll finns Inga Johansson, samordnare för kyrka-samhälle, med som ordförande för nätverket:

– Nätverket har varit vilande de senaste åren, på grund av olika orsaker, men när vi nu möttes igen så är det tydligt att vi har många gemensamma utgångspunkter och inte minst nu, med tanke på den stora flyktingströmmen och ökande invandringen till Sverige. Hur kan vi tillsammans ta ansvar och samverka för ett öppet och inkluderande samhälle?

Ett öppet och välkomnande Sverige

Carola Lemne, Vd Svenskt Näringsliv, berättade på mötet hos LO, om Svenskt Näringslivs kampanj, Ett öppet och välkomnande Sverige och framhöll att invandring och migration inte enbart handlar om humanitära insatser utan också om en nyttoinsats för att utveckla näringslivet. Det svåra nu är att det tar så långt tid för nya svenskar innan de kommer in arbetslivet.

Samtalet landade i att undersöka möjligheterna att på något sätt samverka kring Svenskt Näringslivs kampanj Ett öppet och välkomnade Sverige och Carola Lemne fick i uppdrag att komma med förslag på hur en sådan samverka skulle kunna se ut.  

själavård på arbetsplatser

Inga Johansson berättade att det idag på flera arbetsplatser finns präster/pastorer/diakoner som på en del av arbetstiden kan möta de anställda, finnas till för samtal, för själavård, rehabilitering, krisberedskap och utbildning. Alldeles nyligen har det också hållits en utbildning för pastorer/präster/diakoner som finns i arbetslivet men också på fängelser, sjukhus och universitet. Equmeniakyrkan har ett 80-tal medarbetare i sådana tjänster.

Vill du läsa mer om nätverket ”Kyrka arbetsliv i samverkan” hittar du information på: 

www.kyrka-arbetsliv.se

Publicerat i Equmeniakyrkan

RLC