IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i biståndsarbetet i 25 länder i fyra världsdelar.

Foto: We Effects 

WE EFFECTS

HSB satsar i Nicaragua

Bostäder för fattiga kvinnor

HSB Nordvästra Skåne kommer att satsa 650 000 kronor för att i samarbete med We Effect möjliggöra bostadsbyggnation i Nicaragua och skapa boende för cirka 200 personer. Pengarna går till två bostadskooperativ i staden Juigalpa utanför huvudstaden Managua.


  Marcus Lundstedt: |2014-07-04| – Vi är oerhört glada att HSB Nordvästra Skåne väljer att göra en stor och långsiktig satsning. Detta kommer att förändra många människors liv. Pengarna kommer att gå till markköp och därmed trygga bostäder till människorna som lever i fattigdom i staden Juigalpa, säger Anneli Rogeman, vd för We Effect.

De flesta av medlemmarna i bostadskooperativen i Juigalpa är ensamstående mödrar som försörjer sig som hembiträden, gatuförsäljare eller genom andra lågavlönade arbeten. På grund av sina låga inkomster kan de inte ta lån. Nicaragua är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika.

framtida kooperativ bostadsproduktion

– Vi ser detta som en start på ett långsiktigt samarbete med den internationella kooperationen. Vår insats består i att dels möjliggöra markförvärv för en framtida kooperativ bostadsproduktion, dels en möjlighet att dela vårt kunnande inom nyproduktion av miljövänliga bostäder. När bostäderna väl är uppförda kommer vi även att vara delaktiga i hur man på lång sikt optimerar förvaltningen av bostäderna, säger Anders Berg, vd för HSB Nordvästra Skåne.

We Effect stödjer framväxten av bostadskooperativ där medlemmarna, fattiga kvinnor och män, själva bygger sina egna bostäder. Bostadskooperativen i Juigalpa har funnits i drygt sju år, men har trots detta ännu inte börjat bygga. Skälet är att de inte har lyckats hitta finansiering för att köpa mark. Biståndsmedel kan inte finansiera markköp utan det krävs att medlemmarna i kooperativet sparar ihop pengarna eller får extern finansiering. Medlemmarna bor idag hemma hos andra släktingar eller hyr ett boende. Många är trångbodda och lever under osäkra villkor.

55 000 kronor per hus

I ett bostadskooperativ i Nicaragua kostar det cirka 10 000 USD att bygga en bostad där medlemmarna, med stöd av teknisk personal, själva står för den största arbetsinsatsen. Den nicaraguanska staten bidrar med 1 500 USD per medlem i subvention. Kostnaden per bostad blir därmed 8 500 USD, eller cirka 55 000 kronor per hus. Bidraget från staten betalas bara ut till föreningar som har säkrat tillgång till mark och kan visa upp en lagfart.

HSB Nordvästra Skåne kommer att vara aktiva i projektet under lång tid och även bidra med kunskaper avseende fastighetsförvaltning och miljöaspekter inom bostadsproduktion.

Om We Effects arbete med bostäder och samarbetet med HSB.

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter – 60 år

Det är 60 år sedan FN:s deklaration om mänskliga rättigheter slog fast att en bostad är en mänsklig rättighet. Trots det saknar mer än en miljard människor ett värdigt boende. I Latinamerika stödjer biståndsorganisationen We Effect cirka 200 bostadskooperativ i sex länder (Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Honduras, El Salvador och Guatemala). We Effect är en biståndsorganisation som bildades 1958 av den svenska kooperationen. HSB är en av de grundande medlemmarna och är representerade i We Effects styrelse.

De två bostadskooperativen som pengarna går till har sammanlagt 64 medlemmar, och i snitt ingår tre personer i varje hushåll. Det innebär att cirka 200 personer kommer att flytta in i nya bostäder tack vare samarbetet mellan We Effect och HSB Nordvästra Skåne.

Medlemmarna bygger husen tillsammans och när alla hus är klara lottas nycklarna ut. Därefter hjälps medlemmarna åt att tillsammans ta hand om bostadsområdet. HSB Nordvästra Skåne kommer dela med sig av sin erfarenhet och kunskap inom nyproduktion och förvaltning av bostäder.

Hjälp till självhjälp är ledstjärnan 

We Effect (före detta Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i biståndsarbetet i 25 länder i fyra världsdelar. Fokusområden är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark. Bakom organisationen står ett sextiotal svenska företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen. 

www.weeffect.se

RLC