Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Förödande för renarnas vandringsvägar och miljön.

Foto: WWF / Marcus Westberg 

WWF

Regeringens beslut om Gállok

Regeringen gav ett ja till Gruvbolaget Beowulf Minings för att bryta järnmalm vid Gállok. Ett kortsiktigt och feltänkt beslut som kommer slå hårt mot rennäringen och oersättliga naturvärden, säger WWF i en kommentar

Marie von Zeipel: |2022-03-23| Regeringens beslut idag om Gállok är feltänkt, kortsiktigt och riskerar att bli långsiktigt förödande för renarnas vandringsvägar och miljön. Det är oklarheter hur malmen kommer att transporteras ut, det är stor risk att koldioxidutsläppen kommer att öka dramatiskt. Det blir öppna permanenta sår i landskapet. Allt detta riskeras under 14 år. Vem kommer att stå med Svarte Petter i slutändan? säger Gustaf Lind, generalsekretare på WWF.

Oersättliga naturvärden och renarnas vandringsvägar

WWF anser att Gállokgruvan gör stort intrång på oersättliga naturvärden och renarnas vandringsvägar. Gruvanläggningen är planerad att skära tvärsigenom samebyn Jåhkågasskas betesmarker och planeras nära Världsarvet Laponia. Stora avfallsmängder med tungmetaller kan äventyra vattenmiljön i Lilla Lule älv och nedströms. Dammarna riskerar att läcka vatten med giftiga rester till omgivande miljö.

Företräde ska ges till det som är bäst för långsiktigheten

Om flera riksintressen kolliderar, ska enligt miljöbalkens bestämmelser, företräde ges till det som är bäst för den långsiktiga hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön.

Riksintressena för rennäring, naturvård och friluftsliv måste stå över riksintresset för mineralutvinning i detta fall, avslutar Gustaf Lind.

www.wwf.se