IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Varje år arrangeras en sommarkurs för internationella studenter i kontextuell teologi och religionsdialog. 

SVENSKA KYRKAN

Sommarkurs i Burma

Kristen-buddhistisk dialog

Doing Theology under the Bo Tree - sommarkurs i kontextuell teologi och religionsdialog i Burma 1-27 juli 2013. Nu finns det åter möjlighet att fördjupa sig i kristen-buddhistisk dialog i Burma!


 Jerker Ekvall: |2013-03-24Myanmar Institute of Theology, MIT i Rangoon är den största teologiska utbildningsinstitutionen i Burma. Svenska kyrkan har inlett ett samarbete med skolan och i Sverige har även Teologiska Högskolan i Stockholm, THS utbyten med studenter och lärare. Varje år arrangerar man en sommarkurs för internationella studenter i kontextuell teologi och religionsdialog. 

En del av kursen är förlagd till Rangoon med föreläsningar med Burmas ledande teologer, studiebesök och möten med kyrkliga och buddhistiska företrädare. 

En andra del är förlagd ute i landet med studiebesök till historiska platser, organisationer, kyrkor och kloster. Kursansvariga är några av Burmas mest framstående teologer med utländsk akademisk erfarenhet. Varje år deltar ca 10-15 studenter från Europa, Nordamerika eller Asien.

resestipendier till två personer 

Svenska kyrkan ger sedan 2009 resestipendier till två personer med stöd av Lunds Missionssällskap. Målgruppen är teologer, studenter och församlingsanställda i Svenska kyrkan. Stipendiet täcker kostnaderna för resan och kursen.

Ta denna unika möjlighet att möta ett land i förändring och en kyrka som verkar i minoritetssituation. Studera hur man gör teologi i ett land präglat av fattigdom, etniska mångfald och hårt politiskt förtryck! Efter hemkomsten förväntas du bli en resurs i arbetet med det kyrkliga Burmanätverket.

Ansökan och meritförteckning

Ansökan med personlig presentation och meritförteckning skickas senast 28 mars till Johan Hasselgren, handläggare för Östra Asien, kontaktuppgifter:

Johan.Hasselgren@svenskakyrkan.se

För frågor kring Burma, kursen och MIT, även Jerker Ekvall, Svenska kyrkans kontaktperson för Burmaarbete;

Jerker.Ekvall@svenskakyrkan.se ,08-546 06 139

Befriande teologiskt forum

Stockholm 19-21 april – med burmesisk teolog medverkande!

Seglora smedja arrangerar i år sin stora teologiska konferens Befriande teologiskt forum i Stockholm!

En rad spännande intressanta gäster medverkar, däribland teologen Eh Tar Gay från MIT.

Här är länken till hela programmet där ni kan anmäla er.

Seglorasmedja.se/befriande-teologiskt-forum

Lördag 20 april 2013, 09.30 Workshop 

”Den totalitära erfarenheten. Burmesiska och svenska perspektiv.” Workshop med teologen Eh Tar Gaie och Smedjans Ewa Lindqvist Hotz.