IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Att en EU-parlamentariker bjuder in till konferens kring en fråga är ett utmärkt tillfälle att föra fram åsikter och fakta

Foto: Jordens vänner

MILJÖTIDNINGEN

Odla kontakterna

Konsten att få Europa att lyssna

Odla kontakter i vått och torrt men gödsla inte med information till den som inte är intresserad. Bruka din makt i EU-parlamentet för att få politikerna att fatta hållbara beslut. En grupp från Jordens Vänner reste till Bryssel 10-11 april och för att ta reda på mer om EU och lobbyism. En berättelse från resan.


 Hanna Nyberg: |2013-04-10– Utanför EU-parlamentets byggnad vid Place de Luxembourg skyndar kostymer förbi, påfallande många med en cigarett i handen. De väntar, pratar i mobiltelefon och vallar runt besöksgrupper från olika länder. Ett gäng i en chefsklubb från Grekland utmärker sig med likadana jackor och trycket HELLAS över ryggen. Ett 20-tal personer från Jordens Vänner och Latinamerikagrupperna är på plats i Bryssel där EU-parlamentet fattar beslut om nya lagar som gäller för 27 länder i Europa och som påverkar långt fler länder. Eller – redan nu sätter byråkratin stopp för en flödande text – själva besluten fattas i Strasbourg, när ledamöterna åker dit en gång i månaden för att rösta, men det är här de förbereds och stöts och blöts.

Kontakt önskas

I en av kostymerna, men utan synlig cigarett, finns EU-parlamentarikern Mikael Gustafsson (v), värd för Jordens Vänners besöksgrupp. Han skyndar något försenad in till besökscentret i Bryssel och börjar berätta om sitt arbete på snabb stockholmska. Han efterlyser mer kontakt med civilsamhället.

– Det är en jätteviktig ingång för mig, jag vill gärna odla fler kontakter med organisationer som Jordens Vänner och andra. Särskilt med tanke på att jag är ordförande i jämställdhetsutskottet och de frågorna tar mycket av min tid, så behöver jag kunskap och synpunkter när det gäller miljö, säger han under presentationen.

Om en del av att odla miljökontakterna bjöd hans stab (fem personer) in Jordens Vänner till en konferens om grön ekonomi och genus. Konferensen varade i tre timmar och innehöll olika aspekter på ämnet. Några av talarna var Jordens Vänners kommunikatör Eva Lindholm som redogjorde för kopplingen mellan genus och miljöförstöring, som till exempel att män kör mer bil och äter mer kött. Sascha Gabizon från Women in Europe for a common Future tryckte hårt på sambandet mellan vissa kemikalier och kvinnorelaterade sjukdomar och bristen på forskning kring detta, och Valerie Ndaruzaniye från Global Water Institute var tydlig med att fattigdomsbekämpning och miljöfrågor går hand i hand.

Europeiska Jordens Vänner delar med sig av sina erfarenheter

Att en EU-parlamentariker bjuder in till konferens kring en fråga är ett utmärkt tillfälle att föra fram åsikter och fakta en vill att beslutsfattarna ska känna till. Andra sätt är personliga möten, aktioner eller att bjuda in dem till studiebesök på fältet. Råden kommer från Antoine Simon, Friends of the Earth Europe (Jordens Vänner Europa) som arbetat hårt med en kampanj mot schiffergas det senaste året. Han har ofta kontakt med Miljöpartiets Carl Schlyter från Sverige.

– Jag upplever att han är intresserad av frågorna som vi driver och ofta lyssnar, säger Antoine Simon. Antoine Simon trycker på vikten av att prata med rätt människor. Varje lagförslag som kommer från mäktiga EU-kommissionen måste godkännas av parlamentet och ministerrådet. I parlamentet finns en ansvarig politiker, rapportör, och dessutom en skuggrapportör från en annan politisk grupp. 

Rapportören skriver ett utkast till betänkande som sedan skuggrapportören försöker bearbeta och komma med ändringsförslag i. Sedan röstas det igenom av EU-parlamentets alla 766 ledamöter, det är omöjligt för alla att sätta sig in i alla detaljer och de flesta röstar således med sin grupp. Det gäller därför att identifiera nyckelparlamentarikerna i en viss fråga, kan man påverka dem är mycket värdefull tid vunnen.

Och det är inte alltid säkert att det är de gröna parlamentarikerna som driver frågorna bäst, enligt Antoine Simons erfarenhet.

– Parlamentariker från andra politiska grupper kan också vara extremt intressanta att jobba med, för att de är kompetenta, men också för att det visar att våra krav kan stöttas av en hel kader av politiska färger. Det har verkligen bidragit till våra framgångar de senaste åren, säger han.

Tillväxtkritik i antaget betänkande

Det är också viktigt att hålla reda på de olika typerna av betänkanden som parlamentarikerna arbetar med. Handlar det om ett initiativbetänkande från en parlamentariker eller är ett lagförslag från kommissionen som ledamöterna arbetar med. 

Ett lagförslag är juridiskt gällande om det går igenom efter parlamentets ändringar, medan den andra typen av betänkande riskerar att bli till pappersprodukter som inget sker med mer än att en gnällande parlamentariker tystnat. 

Mikael Gustafsson berättar om just ett initiativbetänkande om kvinnors roll i den gröna ekonomin som han fick igenom i parlamentet i höstas. – Det innehåller en tillväxtkritik som jag aldrig trodde majoriteten skulle nappa på, men det gjorde de. Kanske läste de inte texten?

Betänkandet innehåller en text där kommissionen uppmanas till att tillämpa en ny socialt och klimatvänlig indikator för tillväxt som även innefattar hållbar utveckling och utsläpp av växthusgaser. Problemet är att det inte på något sätt är juridiskt bindande, men för att frågan inte ska dö finns nu ett litet nätverk kring frågan i parlamentet. Återstår att se vad nätverket kan göra för att de mäktiga spelarna i EU-kommissionen och ministerrådet ska arbeta konkret i frågan.

Förutom att försöka påverka rapportörer och skuggrapportörer som arbetar med konkreta lagförslag är ett annat av Antoines Simons råd att hålla koll på frågor som kommer upp i andra utskott. Sen kan man snabbt maila ”sin” EU-parlamentariker och upplysa om konsekvenserna av ett visst beslut. Men återigen krävs goda kontakter för detta.

GODA RÅD

– Ett råd jag har är att inte gödsla med hundrasidiga rapporter, utan både ge och ta från politikerna. Underhåll kontakten även när det inte är skarpt läge, då ökar chansen att de lyssnar när det är skarpt, säger Antoine Simon.

Duggregnet fortsätter i Bryssel. Om ett år är det val till parlamentet. Det blir förmodligen likadana kostymer och cigaretter som hastar från och till Place de Luxembourg, men vilka som bär dem kan väljarna påverka. 20 av 766 ledamöter i EU-parlamentet är svenska. De sitter i olika utskott beroende på intresse, kolla upp vilka de är, vad de sagt och gjort och vilka deras hjärtefrågor är. De flesta har en stab på 3-5 personer som arbetar åt dem.

Gödsla inte med information om exempelvis fiske till någon som profilerat sig inom skatter, risken är stor att det går i papperskorgen direkt.

Identifiera de mäktiga spelarna i beslutsprocessen, de kan ju komma från andra länder. Ofta är det rapportören och skuggrapportörer som är insatta i frågan som de andra politikerna lyssnar på. Odla kontakten med parlamentariker även i tider när det inte är ett viktigt beslut på agendan.